Skočiť na hlavný obsah

Farské oznamy na 10. nedeľu v cezročnom období

DeňČas a miestoČ.Úmysel sv. omšeLiturgické slávenie


Zvolenská Slatina
*

Voľno - 10.06.2024 - 00:00

-


Vígľaš
*

Voľno - 11.06.2024 - 00:00

-


Zvolenská Slatina
*Za Bpomoc pri skúškach

-


Vígľaš
*Poďakovanie za 80 rokov života Emílie

Adorácia do 19:00

Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
sviatok - biela


Zvolenská Slatina
K38Blásy Samuel Matej
vo farnosti pôsobil (1814 - 1860)

-


Vígľaš
V88Za Bpomoc a zdravie pre Jozefa a celú rodinu

-


Zvolenská Slatina
ZS26Poďakovanie za Bpomoc pri pôrodoch

-


Vígľaš
*Za farnosť
11. nedeľa v Cezročnom období
féria - zelená


Zvolenská Slatina
ZS27Za Bpomoc a potrebné milosti pre Máriu a rodiny Laurincovú, Čiakovú a Hroncovú
11. nedeľa v Cezročnom období
féria - zelená


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY

Zapisujem úmysly sv.omší do poradia. Na dátum zapisujem iba:
- prvé výročie úmrtia;
- životné jubileá.

 

 

Martin Mihál, farský administrátor