Skočiť na hlavný obsah

Farské oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu

DeňČas a miestoČ.Úmysel sv. omšeLiturgické slávenie


Zvolenská Slatina
ZS05† Jozef Kalamár (5. výročie)

Adorácia do 19:00


-


Vígľaš
*Za zdravie a Bpožehnanie pre Jozefa s rodinou

-


Zvolenská Slatina
ZS06† rodičia Ondrej a Anna, sestra Helena a starí rodičia z oboch strán

-


Vígľaš
V76† Helena

Adorácia do 19:00


-


Zvolenská Slatina
ZS07Za Bpomoc a potrebné milosti pre rodinu Petrincovú

-


Vígľaš
V77† manžel Peter a rodičia Peter a Magdaléna

-


Zvolenská Slatina
*† Ján Zdechovan

-


Vígľaš
*Za farnosť
4. veľkonočná nedeľa
féria - biela


Zvolenská Slatina
K30Aschenbrier František
vo farnosti pôsobil (1837 - 1838)
4. veľkonočná nedeľa
féria - biela


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY

Zapisujem úmysly sv.omší do poradia. Na dátum zapisujem iba:
- prvé výročie úmrtia;
- životné jubileá.

Dnes je zbierka na seminár. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Budúcu nedeľu po sv. omši bude stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na prijatie Eucharistie.

 

 

Martin Mihál, farský administrátor