Skočiť na hlavný obsah

Farské oznamy na 14. nedeľu v cezročnom období

DeňČas a miestoČ.Úmysel sv. omšeLiturgické slávenie


Vígľaš
*† Ján a Anna Budačoví a starí rodičia z oboch strán a Peter Kučera a Peter Kminiak
15. nedeľa v Cezročnom období
ľubovoľná spomienka - zelená


Zvolenská Slatina
K42Špačinský Juraj
vo farnosti pôsobil (1769 - 1789)
15. nedeľa v Cezročnom období
ľubovoľná spomienka - zelená


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY

Zapisujem úmysly sv.omší do poradia. Na dátum zapisujem iba:
- prvé výročie úmrtia;
- životné jubileá.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po sv. omši bude Eucharistická pobožnosť. Zároveň je zbierka na potreby farnosti. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

Martin Mihál, farský administrátor