Skočiť na hlavný obsah

Sväté omše za kňazov, ktorí slúžili v našej farnosti

Omše za kňazov, ktorí slúžili v našej farnosti

Postupne budú odslúžené sv.omše za všetkých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti a ktorých mená poznáme.
Poznáme celkom mená 58 zosnulých kňazov, za ktorých budú slúžené sväté omše.
Každý týždeň bude jedna sv. omša v dni, ktorý nebude mať úmysel viazaný na dátum, čo bude trvať celkovo dlhšie ako rok. Záznam o odslúžených sv.omšiach. Pred sv. omšou sa budeme za kňaza modliť Korunka Božieho milosrdenstva.
Omše budú podľa situácie slúžené vo Zv. Slatine aj na Vígľaši.
Veriaci si "adoptujú" jednotlivého kňaza za ktorého na sv. omšu obetujú intenciu.
Samozrejme, nikto Vám nebráni v tom, aby ste sa za zosnulého kňaza pomodlili aj nad rámec odslúženej sv. omše a korunky pred omšou (každý podľa svojich možností).

Prosíme, aby ste sa podľa možností zúčastňovali na sv. omšiach za týchto kňazov (je to jedna sv. omša za týždeň) a aby ste ku tomu povzbudili aj ostatných farníkov.
Podobne prosíme, prichádzajte aj na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva pred sv. omšou (cca 20 min. pred omšou). V ten deň bude začínať modlitba ruženca pred sv. omšou skôr (cca 50 min. pred omšou).

Veríme, že takto získame mnohých priateľov v nebi. A najmä veríme, že takéto spoločné sv. omše a modlitby so spoločným cieľom nás viac zjednotia a pomôžu nám všetkým otvoriť si srdcia pre rast vo vzájomnej láske.

Zoznam kňazov a ich "adopcií":

(Ak sa ešte niekto chce pripojiť do tohoto duchovného zápasu, môže si adoptovať kňazov, ktorí sú ešte "voľní" - napíšte nám to prosím napr. do komentára)

Žijúci kňazi:
sv.omša za ich spásu a božie požehnanie
"adopcia"
farský administrátor Pavel Cerovský 2015 2023 ZS Výbohovci
farár Vladimír Štang 2004 2015 ZS Hroncovci
farár Adam Anton CM 1991 2004 ZS Kohútovci
         
Zosnulí kňazi:
sv.omša za dušu zosnulého kňaza - za odpustenie časných trestov
správca farnosti Broniš František Alfonz OFM 1961 1991 ZS A.Výbohová
administrátor Slivka Ján 1960 1961 V A.Hanesová
správca farnosti Flimel Štefan 1956 1959 ZS E.Havlíková
správca farnosti Murár Jozef 1950 1956 ZS V.Výboh
administrátor Bárdoš Michal 1944 1950 ZS E.Kohútová
kaplán Jasenský Dominik 1941 po - 1942 V V.Ostrihoňová
farár Veselý Ľudevít 1940 1944 ZS J.Hronec
kaplán Tonkovič Jozef 1938 1939 V M.Svoreňová
kaplán Števek Viktor 1936 po - 1936 ZS J.Havlík
kaplán Lenhardt Jozef 1936 1937 ZS M.Hubretová
farár Kuchárik Ján 1936 1940 ZS V.Kučerová
kaplán Hukel Michal 1936 po - 1936 V E.Androvičová
kaplán Zarevúcky Anton 1934 1935 ZS A.Pivková
farár Selecký František 1929 1935 ZS J.Péteryová
kaplán, admin. Kapitáň Anzelm 1928 1929 V A.Drdošová
farár Ďateľ Ján 1907 1928 V K.Veselá
kaplán Štrbáň Ján 1903 po - 1906 V P.Krajčovič
farár Csutkay Štefan 1880 1907 ZS M.Mihályfiová
farár Korec Pavel 1877 1880 ZS M.Balážová
administrátor Čižmarovič Andrej 1874 1877 ZS M.Pavlendová
kaplán Czimboray Karol 1873 1874 ZS B.Václavíková
kaplán Uhliarik Ján 1864 1864 V M.Matúšov
kaplán Kubányi Aloysius 1862 1862 ZS V.Bahýľ
farár Štrba Ján 1862 1874 V M.Matúšov
kaplán Čapek Ján 1852 1858 ------------------------
farár Čapek Ján 1860 1862 V E.Mesíková
kaplán Villiam Štefan 1842 1842 ZS J.Urdová
kaplán Aschenbrier František 1837 1838 ZS F.Smutný
kaplán Straka Juraj 1836 1836 V A.Ľuptáková
kaplán Nágel František 1835 1835 ZS B.Petrinec
kaplán Szimmer Martin 1833 1833 ZS A.Kurnasová
kaplán Petrovič Ján 1830 1830 V K.Batovsky
kaplán Dermár Ján 1826 1828 ZS B.Michaliaková
kaplán Schwandtner Ján 1824 1825 V
kaplán Steffko Georgius 1823 1823 V Jaloviarová
farár Blásy Samuel Matej 1814 1860 ZS J. Výboh st.
farár Budatínsky Juraj 1812 1814 ZS M.Klimentová
farár Hoffmann Jozef 1793 1812 V Bohuznámy zo Pstruše
farár Matuláni Ignác 1789 1793 ZS
farár Špačinský Juraj 1769 dec. 29. 1789 ZS
farár Hakel Matej 1760 feb. 6. † 1769 dec. 6. ZS E.Balážová
farár Šidlovič Martin 1748 dec. 3. † 1760 jan. 2. V E.Pacigová
farár Zermegh Paulus 1744 jan. 27. 1748 V J.Hanes
farár Szilhácsek Ján 1738 feb. 21. 1744 ZS A.Hríňová
farár Horečný Ján 1721 jún 17. 1738 V A.Melichová
farár Jankovič Michal  1712 máj 1. 1721 V J.Pholová
farár Ivičič Pavol František 1710 1712 ZS M.Klimentová
farár Čermanský Michal 1710 1710 ZS P.Pšidová
  spravujú protestanti 1705 1710 -------------------------
farár Bojoni Ondrej 1702 apr. 28. 1705 V A.Koristeková
farár Kračún Matúš 1696 máj 12. 1702 V Ľ.Farbiaková
farár Szekula Pavol 1694 apr. 21. 1696 V K.Veselá
farár Pudmay Matej Benjamín 1693 máj 16. 1694 ZS M.Maľová
farár Csalóközy Andrej 1691 mar. 27. 1693 ZS A.Kurčíková
farár Bojoni Ondrej 1689 apr. - 1691 -------------------------
farár Paulini Andrej 1687 mar. 27. 1689 V K.Veselá
farár Andreas 1674 dec. 5. 1687 ZS
farár Vieszky Jacobus 1673 sept. 13. 1674 V
farár Vashideghy Michael 1663 apr. 4. 1673 V A.Kotriová
kňaz Peter 1332 1337 V A.Melichová
kňaz Mikuláš 1332 1337 ZS M.Klimentová