Skočiť na hlavný obsah

Filiálka Vígľaš

Kostol Narodenia Panny Mária vo Vígľaši

text pripravujeme

 

Kaplnka na zámku Vígľaš

Hrad pochádza z 13. storočia a leží v údolí rieky Slatiny na východ od Zvolena nad obcou rovnakého mena. Na konci 14. storočia (v rokoch 1390 - 1400) ho prestavali na gotický poľovnícky zámok. Bol kráľovským majetkom a uhorskí panovníci ho často navštevovali. Roku 1441 sa ho v bojoch o uhorskú korunu zmocnil prívrženec Jána Jiskru Jodok. Kráľ Matej mu ho však odobral, nechal si ho pre seba a často sa tu zdržiaval. Neskôr však aj on dal zámok do zálohu rodine Raškayovej. V držbe Raškayovcov zostal potom Vígľaš až do roku 1530, keď im ho ako Zápoľského stúpencom odobral kráľ Ferdinand I. Habsburský. V druhej polovici 16. storočia zohral zámok významnú úlohu v protitureckých bojoch. Vtedy k nemu pristavali nové opevnenie so štyrmi nárožnými vežami a udržovali v ňom stálu vojenskú posádku. Roku 1605 sa ho na prechodný čas zmocnili povstalci Štefana Bočkayho. Neskôr sa dostal do súkromného vlastníctva feudálnych rodín. Najprv ho (od roku 1636) vlastnili aj s príslušným panstvom Csákyovci a od roku 1690 až do konca feudalizmu Esterházyovci. Títo ho v 18. storočí prestavali na hradný kaštieľ, takže sa z jeho pôvodného stavu zachovalo pomerne málo (gotická kaplnka a časť opevnenia zo 16. storočia). Zámok naposledy reštaurovali ešte aj v druhej polovici 19. storočia. Počas 2. svetovej vojny bol poškodený a z veľkej časti vyhorel.  V roku 2007 ruiny zámku kúpila rodina Rekitar. Za dnešnú podobu zámku vďačíme rozsiahlej rekonštrukcii ktorá bola dokončená  v roku 2013 a ktorú realizovala rodina súčasných majiteľov.   Kaplnka   Súčasná kaplnka, zasvätená sv. Michaelovi je na mieste predchádzajúcej, hoci nie predposlednej kaplnky, tá bola v miestach súčasnej rytierskej sály. Naša má vzťah ku  gotickej kaplnke. Po stranách sú zachované originálne nábehy z kamenných rebier, ktoré tvorili klenbu kaplnky.  Na vnútornej vitráži je možné vidieť svätého archanjela Michaela,  vodcu nebeských vojsk, ktorého si ctia zástupy anjelov. Svätý archanjel Michael sa stal patrónom Rádu mečov kruhu, ktorý má oficiálne sídlo na Vígľašskom zámku. Na vonkajšej vitráži je zobrazené v kríži Najsvätejšie Srdce Ježišovho.

S dovolením prevzaté z www.grandviglas.com