Skočiť na hlavný obsah

Farnosť Zvolenská Slatina

Farnosť Povýšenia Sv. kríža

Na mieste dnešného rímskokatolíckeho kostola stál bohostánok pravdepodobne už v 13. stor. Keďže sa stratili kroniky z tohto obdobia, je známe len to, že bol zasvätený pamiatke Povýšenia Svätého kríža. V roku 1467 bol prestavaný na gotický chrám, celý postavený z kamenných kvádrov, so štvorcovou loďou a prestavanou štvorcovou vežou. Údajne vraj bol kostol hradbami spojený s kláštorom, ktorý stál na mieste dnešnej bryndziarne (2008) a patril k nemu aj rybník nachádzajúci sa južne od chrámu. Pri bráne opevnenia okolo kostola vraj stála kaplnka zasvätená sv. Kozmovi a Damiánovi. Pôvodne gotický kostol na Rajčuli striedavo patril katolíkom a evanjelikom podľa toho, kto práve vládol Vígľašskému zámku. V roku 1710 definitívne pripadol katolíckej cirkvi, no stále bol predmetov rozporov medzi katolíkmi a evanjelikmi – až kým ho r. 1820 nezničil oheň. Požiar vypukol v dolnom konci a ľudia v snahe zachrániť aspoň nejaké veci, nosili ich do kostola, ktorý stál bokom. Od tlejúcich zvyškov začalo horieť zariadenie kostola. Keď sa oheň dostal na vežu, zrútili sa zvony, preborili strechu a kostol bol definitívne zničený. Ľudia vtedy hovorili o božom zásahu, ktorý mal ukončiť dlhotrvajúci spor. Terajší chrám pochádza z r. 1837. Chronostikon pod vežou písaný po latinsky v preklade znamená: Pôvodný chrám, ktorý bol vybudovaný v dávnych storočiach, zanikol po pustošivom požiari. Súčet rímskych číslic v nápise je 1820 (rok požiaru) .
Ďalší nápis hovorí:
Od začiatku šesťročnou prácou vybudovaný začal nové narodeniny. Súčet rímskych čísel je 1837, rok dokončenia nového chrámu.
Z pôvodného kostola je pod vežou náhrobná doska Wolfganga Balašu z Ďarmôt z r. 1564.)

Prevzaté z: www.zvolenskaslatina.sk

Mapa Zvolenskej Slatiny

 

 

Virtuálna prehliadka kostola Povýšenia sv. kríža vo Zvolenskej Slatine

Stará fara vo Zvolenskej Slatine

 icon

 

Kostol vo Zvolenskej Slatine 

gg

Kostol vo Zvolenskej Slatine trochu inak

Image-1