Skočiť na hlavný obsah

Nový webový portál farnosti Zvolenská Slatina

Vitajte na novom portáli farnosti Zvolenská Slatina

Naši farníci sa môžu do portálu už aj zaregistrovať. Po registrácii sa všetci môžu prihlásiť, ale niektoré oprávnenia budú nastavené s odstupom času, z dôvodu nutnosti overenia, či je registrovaný používateľ náš farník. 
Registrácia umožní farníkom:

  • pridávať úmysly na sv.omše
  • pridávať články
  • pridávať aktivity
  • podať správu o realizovanej aktivite
  • vidieť zoznam všetkého pridaného obsahu a stav jeho schválenia a realizácie
  • zobrazovanie cieleného/triedeného obsahu (napr,. pre miništrantov, pre lektorov, pre ...)
  • ... a ďalšie pripravované funkcie podľa potrieb farnosti...