Skočiť na hlavný obsah

Zoznam plánovaných podujatí

Čas a typ Názov a úmysel Liturgické slávenie

Svätá omša
Svätá omša - 30.06.2024 - 09:30
Za farnosť
13. nedeľa v Cezročnom období

Svätá omša
Svätá omša - 30.06.2024 - 08:00
† Božena Mališová (1. výročie)
13. nedeľa v Cezročnom období

Svätá omša
Svätá omša - 29.06.2024 - 15:30
Karol Horváth a Katarína Chovaňáková (sv. omša so sobášnym obradom)
Svätých Petra a Pavla, apoštolov

Svätá omša
Svätá omša - 29.06.2024 - 09:30
Poďakovanie za 40 rokov života Janky a zdravie a Bpomoc pre celú rodinu
Svätých Petra a Pavla, apoštolov

Svätá omša
Svätá omša - 29.06.2024 - 08:00
Za farnosť
Svätých Petra a Pavla, apoštolov

Svätá omša
Svätá omša - 28.06.2024 - 18:15
Za Bpožehnanie a milosti pre duchovné otca Vladimíra Štanga
Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka

Svätá omša
Svätá omša - 28.06.2024 - 17:00
Za zdravie a Bpožehnanie pre sestru Máriu s rodinou a za † z rodiny Sliackej
Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka

Adorácia
Adorácia - 27.06.2024 - 18:30

Svätá omša
Svätá omša - 27.06.2024 - 18:00
Hoffmann Jozef

Svätá omša
Svätá omša - 26.06.2024 - 18:00
† rodiny Sucháňovej a Bartošovej