Skočiť na hlavný obsah

Farské oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu

DeňČas a miestoČ.Úmysel sv. omšeLiturgické slávenie


Zvolenská Slatina
ZS08† Za duše v očistci a obrátenie hriešnikov

Adorácia do 19:00


-


Vígľaš
V78† Vilma, Peter a brat Jozef a starí rodičia z oboch strán
Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka
sviatok - červená


Zvolenská Slatina
ZS09† Božena Sokáčová

-


Vígľaš
V79† Ľubica Lapinová

Adorácia do 19:00

Svätého Marka, evanjelistu
féria - červená


Zvolenská Slatina
*Za nedožitých 60 rokov brata Jána

-


Vígľaš
K31Straka Juraj
vo farnosti pôsobil (1836 - 1836)

-


Zvolenská Slatina
ZS10† Marcela Negrini

-


Vígľaš
*Poďakovanie za 60 rokov života Jozefa a Bpožehnanie pre celú rodinu
5. veľkonočná nedeľa
slávnosť - biela


Zvolenská Slatina
*† Za zdravie a Bpomoc pre Mateja Výboha
5. veľkonočná nedeľa
slávnosť - biela


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY

Zapisujem úmysly sv.omší do poradia. Na dátum zapisujem iba:
- prvé výročie úmrtia;
- životné jubileá.

Dnes je zbierka na seminár. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Budúcu nedeľu po sv. omši bude stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na prijatie Eucharistie.

 

 

Martin Mihál, farský administrátor