Skočiť na hlavný obsah

Farské oznamy na 3. nedeľu v cezročnom období

DeňČas a miestoČ.Úmysel sv. omšeLiturgické slávenie


Zvolenská Slatina
K24Czimboray Karol
vo farnosti pôsobil (1873 - 1874)

Adorácia do 19:00


-


Vígľaš
*† Martin Melicherčik (pohrebná)

-


Zvolenská Slatina
ZS91† manželka Mária a rodičia z oboch strán

Krížová cesta od 17:15


-


Vígľaš
*† Pavel Výboh (110. výročie narodenia a 20. výročie úmrtia) a manželka Mária (100. výročie narodenia a 23. výročie úmrtia) a Bpožehnanie pre rodiny pozostalých

Adorácia do 19:00


-


Zvolenská Slatina
ZS92† manžel Ján Šulek a rodičia a súrodenci z oboch strán

Krížová cesta od 16:15


-


Vígľaš
V67† rodičia Anna a Július Nosáľovi, Ján a Mária Blažkoví a starí rodičia

Krížová cesta od 17:30


-


Zvolenská Slatina
ZS93† otec Karol a manžel Milan

-
vigília


Vígľaš
V68† rodičia Mária a Dionýz a sestry Mária a Zuzana
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
féria - červená


Zvolenská Slatina
*Za farnosť
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
féria - červená


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY

Zapisujem úmysly sv.omší do poradia. Na dátum zapisujem iba:
- prvé výročie úmrtia;
- životné jubileá.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po sv. omšiach bude Eucharistická pobožnosť. Zároveň je zbierka na potreby farnosti. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

Dnešnú nedeľu vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty na kalváriu v Hriňovej. Odchod spred Kultúrneho domu vo Zvolenskej Slatine je o 15:00.

Sv. spoveď pred veľkonočnými sviatkami bude v nedeľu 17.3.2024 medzi 15:00 až 15:45 v kostoloch Povýšenia svätého Kríža vo Zvolenskej Slatine a Narodenia Panny Márie vo Vígľaši.

SPOVEDANIE PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI

Deň

Čas

Miesto

17.03.
NEDEĽA

14.00 – 14.30

Očová
Dúbravy

15.00 – 15.45

Zvolenská Slatina
Vígľaš

21.03.
ŠTVRTOK

16.00 – 17.00

Vígľašská Huta – Kalinka
Klokoč

22.03.
PIATOK

17.30 – 18.15

Stožok

23.03.
SOBOTA

10.00 – 11.30

Hriňová

13.00 – 13.45

Detvianská Huta

13.00 – 13.30

Látky

14.30 – 15.15

Kriváň
Korytárky

24.03. NEDEĽA

o 14.00

Detva

 

 

Martin Mihál, farský administrátor