Skočiť na hlavný obsah

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu

DeňČas a miestoČ.Úmysel sv. omšeLiturgické slávenie


Zvolenská Slatina
*† Poďakovanie za 25 rokov života Lukáša

Adorácia do 18:00


-


Vígľaš
V63† Katarína, Miroslav, Viera a Otto

-


Zvolenská Slatina
ZS90† Poďakovanie za Bpomoc a milosť uzdravenia

Krížová cesta od 17:15


-


Vígľaš
V64† Ján Ozan

Adorácia do 19:00


-


Zvolenská Slatina
K23Čižmarovič Andrej
vo farnosti pôsobil (1874 - 1877)

Adorácia od 16:00


-


Vígľaš
V65† Ján Výboh a manželka Katarína

Krížová cesta od 17:30


-


Zvolenská Slatina
*† ocka Viliama

-


Vígľaš
V66† rodičia Štefan a Pavlína a starí rodičia Halajovi a Gibalovi
3. pôstna nedeľa
féria - fialová


Zvolenská Slatina
*Za farnosť
3. pôstna nedeľa
féria - fialová


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY

Zapisujem úmysly sv.omší do poradia. Na dátum zapisujem iba:
- prvé výročie úmrtia;
- životné jubileá.

Dnešnú nedeľu vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty na kalváriu v Banskej Bystrici. Odchod spred Kultúrneho domu vo Zvolenskej Slatine je o 15:00.

Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou. V piatok vo Zvolenskej Slatine od 16:00, zároveň bude vyložená k úcte a poklone Najsvätejšia sviatosť.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby farnosti. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

 

Martin Mihál, farský administrátor