Skočiť na hlavný obsah

Farské oznamy na 13. nedeľu v cezročnom období

DeňČas a miestoČ.Úmysel sv. omšeLiturgické slávenie


Zvolenská Slatina
ZS31† Pavel Kučera

Adorácia - 01.07.2024 - 18:30

-


Vígľaš
V91† Magdaléna a starí rodičia Pacigoví a Svoreňoví
Návšteva preblahoslavenej Panny Márie
slávnosť - biela


Zvolenská Slatina
ZS32Za Bpožehnanie pre Janku, Milana a deti

-


Vígľaš
*Za zdravie a Bpožehnanie pre Michaelu

Adorácia - 04.07.2024 - 18:30

-


Vígľaš
V92† Ondrej, Vilma a dcéra Anna
Svätých Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa, slovanských vierozvestov, patrónov Európy
féria - biela


Zvolenská Slatina
K41Matuláni Ignác
vo farnosti pôsobil (1789 - 1793)
Svätých Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa, slovanských vierozvestov, patrónov Európy
féria - biela


Zvolenská Slatina
ZS33† manžel Ján Kuric a starí rodičia z oboch strán a brat Ján a uzdravenie Anny

-


Vígľaš
V93Poďakovanie za úspešné ukončenie školy a za zdravie a Bpomoc pre rodinu
14. nedeľa v Cezročnom období
spomienka - zelená


Zvolenská Slatina
*Za farnosť
14. nedeľa v Cezročnom období
spomienka - zelená


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY

Zapisujem úmysly sv.omší do poradia. Na dátum zapisujem iba:
- prvé výročie úmrtia;
- životné jubileá.

Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem vo štvrtok doobeda. Spovedať v kostoloch budem od pondelka do štvrtka 45 minút pred sv. omšou. V piatok po sv. omšiach bude Eucharistická pobožnosť.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby farnosti. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

 

Martin Mihál, farský administrátor