Skočiť na hlavný obsah

Farské oznamy na 12. nedeľu v cezročnom období

DeňČas a miestoČ.Úmysel sv. omšeLiturgické slávenie


Zvolenská Slatina
*† brat Ján, rodičia Ján a Margita, manžel Štefan, synovec Stanislav a neter Lucia a uzdravenie brata Jozefa

Adorácia - 24.06.2024 - 18:30
Narodenie svätého Jána Krstiteľa
ľubovoľná spomienka - biela


Vígľaš
*† Anna (nedožitých 100 rokov) a manžel Imrich

-


Zvolenská Slatina
ZS29† rodiny Sucháňovej a Bartošovej

-


Vígľaš
K40Hoffmann Jozef
vo farnosti pôsobil (1793 - 1812)

Adorácia - 27.06.2024 - 18:30

-


Zvolenská Slatina
ZS30Za zdravie a Bpožehnanie pre sestru Máriu s rodinou a za † z rodiny Sliackej
Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka
féria - červená


Vígľaš
V90Za Bpožehnanie a milosti pre duchovné otca Vladimíra Štanga
Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka
féria - červená


Vígľaš
*Za farnosť
Svätých Petra a Pavla, apoštolov
ľubovoľná spomienka - červená


Zvolenská Slatina
*Poďakovanie za 40 rokov života Janky a zdravie a Bpomoc pre celú rodinu
Svätých Petra a Pavla, apoštolov
ľubovoľná spomienka - červená


Zvolenská Slatina
*Karol Horváth a Katarína Chovaňáková (sv. omša so sobášnym obradom)
Svätých Petra a Pavla, apoštolov
ľubovoľná spomienka - červená


Vígľaš
*† Božena Mališová (1. výročie)
13. nedeľa v Cezročnom období
spomienka - zelená


Zvolenská Slatina
*Za farnosť
13. nedeľa v Cezročnom období
spomienka - zelená


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY

V sobotu je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sv. omše budú ako v nedeľu. Vo Vígľaši o 8:00 a v Zvolenskej Slatine o 9:30.

Slovensko čoskoro čaká výnimočná udalosť, na ktorú Vás všetkých srdečne pozývame – blahorečenie Jána Havlíka, 31. augusta 2024 v Šaštíne.
Ján Havlík, seminarista Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul mal veľkú túžbu stať sa kňazom a misionárom. Vo veku tridsaťsedem rokov však zomiera na následky mučenia komunistickým režimom. Jedenásť rokov bol väznený, ponižovaný a mučený. Všetko hrdinsky znášal a ostal verný, vytrvalý a  nezlomný. Viac informácií na www.janhavlik.sk.

 

Martin Mihál, farský administrátor