Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš
Oznamy a úmysly sv. omší v 14. cezročnom týždni
6.7. – 12.7.2015


Dátum

Čas a miesto

Úmysel sv. omše

Sviatok

Pondelok
6.7.2015

18:00
Zvolenská Slatina

Na úmysel celebranta

 

Utorok
7.7.2015

18:00
Vígľaš

Poďakovanie za 50 rokov života Jána

 

Streda
8.7.2015

18:00
Zvolenská Slatina

Na úmysel celebranta

 

Štvrtok
9.7.2015

18:00
Vígľaš

+ Magdaléna

 

Piatok
10.7.2015

18:00
Zvolenská Slatina

Na úmysel celebranta

 

Sobota
11.7.2015

8:00
Zvolenská Slatina

Na úmysel celebranta

Sv. Benedikta, patróna Európy, sviatok


Nedeľa

12.7.2015

7:45
Vígľaš

Na úmysel celebranta

 

9:30
Zvolenská Slatina

Za veriacich farnosti

15. nedeľa v cezročnom období

  1. Začínam svoje prvé miesto ako správca farnosti, preto vás prosím o trpezlivosť a zhovievavosť. Ak budete mať nejaké postrehy, nápady alebo pripomienky spokojne mi ich môžete povedať, poprípade napísať na farský e-mail zvolenska.slatina@fara.sk
  2. Neviem ako boli vo farnosti úradné hodiny čo sa týka kancelárie a úradných veci. Nájdete ma na fare vždy po sv. omši (pravdaže aj mimo tohto času) a v prípade pohrebu a zaopatrovania ma môžete kontaktovať na mobilnom čísle 0908806670
  3. Pripravil som pre farnosť web stránku farnosti s názvom faraslatina.sk kde si postupne budete môcť pozrieť dianie z farnosti, farské oznamy a iné zaujímavé veci.
  4. Úmysly sv. omší si môžete u mňa zapisovať po sv. omšiach a na fare v kancelárii.

Pavel Cerovský, administrátor