Farské oznamy 14. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 14. cezročnom týždni rok A 6.7. – 12.7.2020 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 6.7.2020 18:00 Zvolenská Slatina + Jozef a Rozália Pondelok 14. týždňa cez rok Utorok 7.7.2020 18:00 Vígľaš Poďakovanie za 55 rokov života Jána Utorok 14. týždňa cez rok Streda 8.7.2020 … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.27/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny približujú, ako svätí Cyril a Metod naplnili odkaz apoštolských kniežat Petra a Pavla. Téma Vysvetľuje, aký význam malo uznanie cyrilo-metodskej staroslovienčiny za liturgický jazyk Cirkvi. Téma týždňa Spomína na návštevu Jána Pavla II. na Slovensku v roku 1995. Reportáž Pozýva na návštevu brazílskeho São Paula, ktoré je dôkazom, že aj v … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 13. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 13. cezročnom týždni rok A 29.6. – 5.7.2020 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok  Pondelok 29.6.2020 17:00 Zvolenská Slatina + Ján Kamenský, nedož. 70 rokov + rodičia z oboch strán  Sv. Petra a Pavla, apoštolov (sl) 18:00 Vígľaš Za veriacich farnosti Utorok 30.6.2020 18:00 Vígľaš + … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.26/2020

Súťaže Katolícke noviny pozývajú všetkých čitateľov zapojiť sa do vedomostnej súťaže Leto 2020 – Oslávme naše výročia. Výhercov čakajú hodnotné ceny. Katolícke noviny štartujú aj prázdninovú súťaž pre deti Leto s Bibliou. Hracie karty k obidvom súťažiam a tiež prvé otázky, úlohy a kupóny sú uverejnené v aktuálnom čísle. Čitateľská anketa Katolícke noviny uverejňujú výsledky … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 12. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 12. cezročnom týždni rok A 22.6. – 28.6.2020 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 22.6.2020 18:00 Zvolenská Slatina Poďakovanie za 35 rokov manželstva Vladislava a Emílie Pondelok 12. týždňa cez rok Utorok 23.6.2020 18:00 Vígľaš + rodičia Ondrej a Zuzana Krnáčoví a starí rodičia Rudolf a Emília … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.25/2020

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú prepojenie Božského Srdca Ježišovho a starostlivých sŕdc otcov rodín. Reportáž týždňa Pozýva na návštevu farnosti v Partizánskom, ktorú spravuje farár Vladimír Farkaš. Téma Približuje biblické texty, ktoré hovoria o chorobách a epidémiách. Rozhovor Rubrika prináša rozhovor so slovenským kňazom Jozefom Gumenickým, ktorý misijne pôsobí v Českej republike. Rozhovor Katolícke noviny … Čítaj ďalej…

Odprosujúca modlitba na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

18Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu predpísanej na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.   ODPROSUJÚCA MODLITBA NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO Najmilší Ježišu, ty skusuješ toľkú nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom! Hľa, my, sklonení pred tvojim oltárom, usilujeme sa osobitnou pobožnosťou … Čítaj ďalej…