Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania vo farnosti Zvolenská Slatina

Obec Zvolenská Slatina Náboženské vyznanie Percentuálne vyjadrenie Rímskokatolícka cirkev 43,04 % Bez náboženského vyznania 26,27 % Evanjelická cirkev augsburského vyznania  23,0 % Ostatné 6,71 % Gréckokatolícka cirkev 0,82 %   Obec Vígľaš Náboženské vyznanie Percentuálne vyjadrenie Rímskokatolícka cirkev 62,94 % Bez náboženského vyznania 23,48 % Evanjelická cirkev augsburského vyznania  6,14 % Ostatné 6,27 % Gréckokatolícka … Čítaj ďalej…

KÁZNE: Nedeľa Božieho Slova

Audio kázeň na nedeľu Božieho Slova Lk 1,1-4, 4, 14-21 Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad–radom opíšem, … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 3. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 3. cezročnom týždni rok C 24.1. – 30.1.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 24.1.2022 17:00 Zvolenská Slatina + manžel Milan, 3. výr. a rodičia z oboch strán Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp) Utorok 25.1.2022 17:00 Vígľaš + dcéra Vladimíra Obrátenie sv. Pavla, … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 2. nedeľa cez rok C

Audio kázeň na 2. nedeľu cez rok C Jn 2, 1-11 V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 2. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. cezročnom týždni rok C 17.1. – 23.1.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 17.1.2022 17:00 Zvolenská Slatina + Anna Bartková, 1.výr. Sv. Antona, opáta (sp) Utorok 18.1.2022 17:00 Vígľaš + Ľudovít a rodičia z oboch strán Utorok 2. týždňa cez rok Streda 19.1.2022 17:00 … Čítaj ďalej…

Opatrenia účinné od 12. januára 2022

Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia (účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP) Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Krst Krista Pána

Audio kázeň na nedeľu krstu Krstu Krista Pána  Lk 3,15-16. 21-22 Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“ Keď … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 1. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. cezročnom týždni rok C 10.1. – 16.1.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 10.1.2022 17:00 Zvolenská Slatina + Ján Krnáč, 1.výr. Pondelok 1. týždňa cez rok Utorok 11.1.2022 17:00 Vígľaš Za šťastný pôrod Michaely Utorok 1. týždňa cez rok Streda 12.1.2022 17:00 … Čítaj ďalej…

Ohlásenie Veľkej noci

Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy. Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Zjavenie Pána

Audio kázeň na sviatok Zjavenie Pána Mt 2, 1-12 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 2. nedeľa po narodení Pána

Audio kázeň na 2. nedeľa po narodení Pána Jn 1,1-18 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, … Čítaj ďalej…

Farské oznamy na druhú nedeľu po Narodení Pána

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. vianočnom týždni rok C 3.1. – 9.1.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 3.1.2022 17:00 Zvolenská Slatina + Ján Radič Najsvätejšieho mena Ježiš Utorok 4.1.2022 17:00 Vígľaš Za zdravie a BP pre Janu Kucbeľovú Utorok vo Vianočnom období Streda 5.1.2022 17:00 Zvolenská Slatina … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Panny Márie Bohorodičky

Audio kázeň na sviatok Panny Márie Bohorodičky  Lk 2,16-21 Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Nedeľa Svätej rodiny

Audio kázeň na Nedeľu Svätej rodiny Lk 2,41-52 Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali … Čítaj ďalej…

Farské oznamy na prvú nedeľu po Narodení Pána

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. vianočnom týždni rok C 27.12. – 2.1.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 27.12.2021 17:00 Zvolenská Slatina + manžel Ján Sv. Jána, apoštola a evanjelistu (sv) Utorok 28.12.2021 17:00 Vígľaš + Jozef a Katarína Výbohoví, ich deti, nevesty a zaťovia Sv. Neviniatok, mučeníkov (sv) Streda … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Narodenie Pána

Audio kázeň na slávnosť Narodenia Pána  Lk 2,15-20 Keď anjeli odišli od pastierov do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa … Čítaj ďalej…

PASTIERSKY LIST: Slávnosť Narodenia Pána – Vianoce 2021

Drahí bratia a sestry, srdečne a rád vás všetkých so svojimi najbližšími spolupracovníkmi pozdravujem v tomto sviatočnom čase. Opäť slávime Vianoce s ich podstatným odkazom – „Boh tak miloval svet, že poslal naň svojho milovaného Syna“ (por. Jn 3, 16). Každý, kto je smutný, kto nejako trpí, kto je opustený a sám – nech precíti a zažije blízkosť milujúceho Boha … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 4. adventná nedeľa C

Audio kázeň na 4. adventná nedeľa C Lk 1,39-45 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod … Čítaj ďalej…

Farské oznamy na 4. adventný týždeň rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 4. adventnom týždni rok C 20.12. – 26.12.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 20.12.2021 17:00 Zvolenská Slatina Poďakovanie za 50 rokov života Evy Pondelok po 4. adventnej nedeli Utorok 21.12.2021 17:00 Vígľaš + rodičia Ján a Agnesa a súrodenci Anna, Ján a švagrina Anna Utorok … Čítaj ďalej…