Oznam pre birmovancov

Najbližšie stretnutie birmovancov bude v pondelok 5.12.2022 o 17:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 9.12.2022 o 17:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Bude test z toho, čo ste sa naučili. Treba aby ste si doniesli pero. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk. 

Vianočné spovedanie v dekanáte Detva 2022

11.12.2022 nedeľa 13:45–14:30        Farnosť Očová Filiálka Dúbravy 15:00–16:00  Farnosť Zvolenská Slatina Filiálka Vígľaš                                                                    15.12.2022 štvrtok 16:00–17:00 Farnosť Vígľašská Huta – Kalinka Filiálka Klokoč 16.12.2022 piatok 17:30–18:15 Farnosť Stožok 17.12.2022 sobota 10:00–11:30 Farnosť Hriňová 13:00–14:00 13:00–14:00 Farnosť Detvianská Huta Filiálka Látky 15:00–16:00 15:00–16:30 Farnosť Kriváň                   Filiálka Korytárky 18.12.2022 nedeľa 14:00 Farnosť Detva 

KÁZEŇ: 2. adventná nedeľa rok A

Audio kázeň na 2. adventnú nedeľu rok A Mt 3,1-12 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. … Čítaj ďalej…

Farské oznamy na 2. adventný týždeň rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. adventnom týždni rok A 5.12. – 11.12.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 5.12.2022 17:00 Zvolenská Slatina + rodičia Konôpkoví, syn a manžel Pondelok po 2. adventnej nedeli Utorok 6.12.2022 17:00 Vígľaš + rodičia Nosáľoví a Podolcoví   Sv. Mikuláša, biskupa … Čítaj ďalej…

Farské oznamy na 1. adventný týždeň rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. adventnom týždni rok A 28.11. – 4.12.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 28.11.2022 17:00 Zvolenská Slatina + rodičia Vojtech a Magdaléna a starí rod. z oboch strán Pondelok po 1. adventnej nedeli Utorok 29.11.2022 17:00 Vígľaš + Mária a Dioniz a ich dcéra Mária … Čítaj ďalej…

Oznam pre birmovancov

Ôsma katechéza pre birmovancov bude v pondelok 21.11.2022 o 17:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 25.11.2022 o 17:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Taktiež pripomínam birmovancov, aby vytrvali v prvých piatkoch, ktoré sú podmienkou k prijatiu sviatosti birmovania. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk. 

KÁZEŇ: 34. nedeľa cez rok C

Audio kázeň na 34. nedeľu cez rok C Lk 23,35b-43 Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“ A jeden zo … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 34. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 34. cezročnom týždni rok C 21.11. – 27.11.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 21.11.2022 17:00 Zvolenská Slatina + Ján Ľalík, sestra Mária a rodičia Peter a Zuzana Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie (sp)     Utorok 22.11.2022 17:00 Vígľaš + rodičia Ondrej a Emília a ich … Čítaj ďalej…

Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému srdcu

K. Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojim oltárom: Ľ. Tvoji sme a tvoji chceme zostať. K. Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť, Ľ. každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu. K. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa. Ľ. Zmiluj … Čítaj ďalej…

Prihláška na prvé sv. prijímanie 2022/2023

Tak ako každý rok aj v školskom roku 2022/2023 bude v našej farnosti „Prvé sväté prijímanie“. Prihlášky si deti môžu zobrať hodine náboženstva, poprípade tí, ktorí ich nemajú si ich môžu zobrať v sakrestii kostola. Aby dieťa mohlo ísť na prvé sväté prijímanie musí: Chodiť na náboženstvo V nedeľu a prikázané sviatky na sv. omše. K tomu som … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 33. nedeľa cez rok C

Audio kázeň na 33. nedeľu cez rok C Lk 21,5-19 Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ On odpovedal: „Dajte … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 33. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 33. cezročnom týždni rok C 14.11. – 20.11.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 14.11.2022 17:00 Zvolenská Slatina + rodičia Krahulcoví Michal a Magdaléna, Milan, Anna a Peter Pondelok 33. týždňa cez rok     Utorok 15.11.2022 17:00 Vígľaš Poďakovanie za 1. rok života … Čítaj ďalej…

Materiály na štúdium – Vierouka

ZHRNUTIE ÔSMEJ PREDNÁŠKY          Pevne veríme a s nádejou očakávame, že po smrti vstúpime do večného života, ktorého bude účastná nielen nesmrteľná duša, ale aj smrteľné telo, pretože na konci čias bude vzkriesené. Táto pravda bola vždy podstatnou súčasťou kresťanskej viery. V posledný deň dostaneme späť naše vlastné telo, ale premenené, podobné Ježišovmu oslávenému telu. Život … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 32. nedeľa cez rok C

Audio kázeň na 32. nedeľu cez rok C Lk 20,27-38 K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 32. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 32. cezročnom týždni rok C 7.11. – 13.11.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 7.11.2022 17:00 Zvolenská Slatina Za zdravie a BP pre Emíliu, Evu a Štefana Pondelok 32. týždňa cez rok     Utorok 8.11.2022 17:00 Vígľaš + Katarína, Jozef a ich deti, nevesta … Čítaj ďalej…

Odpustky pre duše v očistci

V utorok (1.11.2022) a celú nasledujúcu oktávu je možnosť získať úplné odpustky, ktoré môžu byť pripočítané iba dušiam v očistci. Potrebné je: Odpustky 1.11. – 2.11.2022 – Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Všetkých zosnulých veriacich

Audio kázeň na Všetkých zosnulých veriacich Jn 14, 1-6 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Ekumenická pobožnosť 2022

Audio kázeň z Ekumenickej pobožnosti vo Zvolenskej Slatine  Jn 14,1-6 Ježiš povedal svojim učeníkom: Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem … Čítaj ďalej…