KÁZEŇ: 24. nedeľa cez rok B

Audio kázeň na 24. nedeľu cez rok B Mk 8,27-35 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: „Ty … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 24. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 24. cezročnom týždni rok B 13.9. – 19.9.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 13.9.2021 18:00 Zvolenská Slatina Za zdravie a BP pre Miroslava a Evu Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp)  Utorok 14.9.2021 17:00 Zvolenská Slatina + manželka Mária a rodičia z oboch strán  Patrocínium … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 23. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 23. cezročnom týždni rok B 6.9. – 12.9.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 6.9.2021 18:00 Zvolenská Slatina + Ján Tuček, 1.výr. Pondelok 23. týždňa cez rok Utorok 7.9.2021 18:00 Vígľaš Za zdravie a BP pre rodinu + z rodiny Výbohovej a Valovčanovej Sv. Marka, … Čítaj ďalej…

PASTIERSKY LIST: Pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku

Drahí bratia a sestry! Príprava na návštevu známych osobností si vždy vyžaduje veľké organizačné nasadenie značného počtu ľudí, a to pred zrakmi celej spoločnosti.  Prirodzenou súčasťou sú aj výmeny názorov;  nechýbajú napätia ani otázniky, ktoré vyplývajú z postupujúceho času a vývoja konkrétnej situácie. Potom však nastáva moment, keď si všetci ľudia dobrej vôle uvedomia, že príchod očakávaného hosťa … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 22. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 22. cezročnom týždni rok B 30.8. – 5.9.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 30.8.2021 18:00 Zvolenská Slatina + Ján Šulek a rodičia Pondelok 22. týždňa cez rok Utorok 31.8.2021 18:00 Vígľaš + Ján Kamenský a zosnulí z rodiny Kamenskej a Púpalovej Utorok 22. týždňa cez … Čítaj ďalej…

KNIHA: 40 dní duchovného boja

Je čas rozhodnúť sa, či chceš splynúť s davom a nechať sa unášať ľahkým prúdom pôžitkov tohto sveta, alebo vystúpiš z davu odhodlaný žiť v pravde Božích prikázaní a prisľúbených milostí. Keď sa rozhodneš pre Boha, počítaj s tým, že ťa čaká ťažký boj – boj s mocnosťami zla, ktoré využijú všetky prostriedky aj inteligenciu … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 21. nedeľa cez rok B

Audio kázeň na 2. nedeľu cez rok B Jn 6,60-69 Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 21. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 21. cezročnom týždni rok B 23.8. – 29.8.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 23.8.2020 18:00 Zvolenská Slatina + Matúš, 3. výr. Pondelok 21. týždňa cez rok Utorok 24.8.2020 18:00 Vígľaš + manžel Ľudovít a sestra Zuzana Sv. Bartolomeja, apoštola (sv) Streda 25.8.2020 18:00 … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie

Audio kázeň ku sviatku Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie Lk 1,39-56 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 20. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 20. cezročnom týždni rok B 16.8. – 22.8.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 16.8.2020 18:00 Zvolenská Slatina + Juraj a Emília + Ján a Margita Pondelok 20. týždňa cez rok Utorok 17.8.2020 18:00 Vígľaš + Ján Spodniak a syn Ján + Alena Strelcová Utorok 20. … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 19. nedeľa cez rok B

Audio kázeň na 19. nedeľu cez rok B Jn 6,41-51 Židia šomrali na Ježiša, lebo povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,“ a hovorili: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: ‚Zostúpil som z neba!?‘“ Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 19. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 19. cezročnom týždni rok B 9.8. – 15.8.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 9.8.2020 18:00 Zvolenská Slatina + Alenka Strelcová Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice (sv) Utorok 10.8.2020 18:00 Vígľaš + Anna Nosáľová, 3.výr. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka (sv) Streda … Čítaj ďalej…