Farské oznamy 32. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 32. cezročnom týždni rok C 11.11 – 17.11.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 11.11.2019 17:00 Zvolenská Slatina + Katarína a František, Elena a Štefan Sv. Martina z Tours, biskupa (sp) Utorok 12.11.2019 17:00 Vígľaš + rodičia Štefan a Paulína a ich rodičia Výročie posviacky kostola Narodenia Panny … Čítaj ďalej…

Na počiatku bolo Slovo

Pozývame Vás na odbornú prednášku Mgr. Eleny Šubiakovej na tému našich patrónov sv. Cyrila a Metoda a ich misiu na Slovensku. Príďte si vypočuť fakty a odhaliť poklad, ktorý nám Slovákom bol v minulosti Bohom darovaný. Prednáška bude v nedeľu  1.12.2019 o 15:00 v kostole Povýšenia sv. kríža vo Zvolenskej Slatine.

Avízo Katolíckych novín č.45/2019

Príloha Katolícke noviny prinášajú špeciálnu 24-stranovú prílohu k 170. výročiu vzniku Katolíckych novín. Téma Rubrika prináša rozhovor s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom o období totalitného režimu, keď boli aj Katolícke noviny nástrojom propagandy. Reportáž týždňa Pozýva na návštevu miest v Budapešti, kde pred 170 rokmi vznikli a potom sa tvorili Katolícke noviny. Listáreň Riaditeľ Spolku … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 31. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 31. cezročnom týždni rok C 4.11 – 10.11.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 4.11.2019 17:00 Zvolenská Slatina + Ján, 20 výr. + Magdaléna Sv. Karola Borromejského, biskupa (sp) Utorok 5.11.2019 17:00 Vígľaš + Ľudovít a rodičia z oboch strán Utorok 31. týždňa cez rok … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.44/2019

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo spoločenstvo svätých nie je žiadny abstraktný pojem. Označuje skutočné osoby spojené putom reálnych vzťahov. Rozhovor týždňa Psychologička Mária Hatoková rozpráva o smrti a umieraní. Téma Rubrika v rozhovore so psychologičkou Ivicou Uhríkovou približuje, prečo potrebujeme k životu aj smútenie. Reportáž Katolícke noviny pozývajú na návštevu Náhorného Karabachu. Súťaž Katolícke … Čítaj ďalej…

Nebezpečenstvo Halloweenu

Halloween je náboženský, nie však kresťanský deň a čím ďalej obľúbenejší sviatok, ktorý však v sebe skrýva veľké nebezpečenstvo. V nasledujúcich riadkoch vysvetlíme prečo. Halloween sa rozvinul na Britských ostrovoch dávno pred narodením Pán Ježiša. Súvisel s koncom leta a nástupom zimy, čo si vyžadovalo obety. 31. októbra bola noc teroru. Ľudia verili, že v … Čítaj ďalej…

Ako môžeme dušiam v očistci pomáhať?

Hlavne svätou omšou , ktorú nemôže nič nahradiť. 2. november je sviatkom všetkých verných zosnulých. Vtedy je kňazom dovolené slúžiť tri sv. omše za zomrelých. (Už Tertulián v 2. storočí spomínal aj výročné spomienkové bohoslužby.) Zmiernym utrpením . Každé utrpenie, či telesné alebo duševné, ktoré obetujeme za duše v očistci, im prináša veľkú úľavu. Ruženec je po … Čítaj ďalej…