Avízo Katolíckych novín č. 25

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na Ježišovo Srdce, kde sa sústreďuje jeho božská a ľudská stránka. Reportáž týždňa Pozýva na návštevu Podhájskej a okolia, ktoré ponúkajú relax pre telo i dušu. Téma Spomína na atmosféru kňazskej vysviacky a primícií už čoskoro blahoslaveného Titusa Zemana. Rozhovor Rubrika ponúka rozhovor s výtvarníkom Jánom Bergerom, ktorý má … Čítaj ďalej…

Odprosujúca modlitba na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu predpísanej na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.   ODPROSUJÚCA MODLITBA NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO Najmilší Ježišu, ty skusuješ toľkú nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom! Hľa, my, sklonení pred tvojim oltárom, usilujeme sa osobitnou pobožnosťou … Čítaj ďalej…

Úplné odpustky pri modlitbe ruženca k Božiemu milosrdenstvu

Apoštolská Penitenciária, na základe fakulty jej zverenej Svätým Otcom Františkom, ochotne udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), a ktoré je tiež možné aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak: – nábožne recitujú Korunku … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 11. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 11. týždni cez rok A 19.6. – 25.6.2017 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 19.6.2017 18:00 Zvolenská Slatina + Pavol a Zuzana + švagrina Paula Pondelok 11. týždňa cez rok Utorok 20.6.2017 18:00 Vígľaš + Valent Utorok 11. týždňa cez rok Streda 21.6.2017 … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 24

Reportáž týždňa Predstavuje život kresťanov v krajine vychádzajúceho slnka. Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na miništrantov, ktorí sú súčasťou bohatstva nášho národa. Téma Približuje históriu výšivky v ľudovom odeve. Rozhovor Rubrika prináša rozhovor s významným slovenským keramikárom, figuralistom Ignácom Bizmayerom, ktorý v apríli oslávil 95 rokov. Listáreň Vysvetľuje, prečo je potrebné, aby kostolný zvon … Čítaj ďalej…

Nedeľa Najsvätejšej Trojice rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 10. týždni cez rok A 12.6. – 18.6.2017 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 12.6.2017 18:00 Zvolenská Slatina + manžel Milan a syn Peter Pondelok 10. týždňa cez rok Utorok 13.6.2017 18:00 Vígľaš + rodičia Šoucoví a Babicoví Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 23

Duchovná obnova Katolícke noviny sa venujú tajomstvu Najsvätejšej Trojice, ktorá je začiatkom aj zavŕšením cesty viery. Téma týždňa Zameriava sa na poslanie, činnosť a charizmy diecéznych a rehoľných kňazov. Rozhovor Rubrika prináša rozhovor s dokumentaristom Erikom Balážom, ktorý sa venuje poznávaniu a ochrane prírody. Misie Predstavujú misiu Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – milosrdných bratov v Ekvádore. Téma … Čítaj ďalej…

Nedeľa zoslania Ducha Svätého

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 9. týždni cez rok A 5.6. – 11.6.2017 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 5.6.2017 18:00 Zvolenská Slatina + rodičia Peter a Jozefína a sestra Mária Svätodušný pondelok Utorok 6.6.2017 18:00 Vígľaš + Matúš, Anna, Ondrej a Matúš Utorok 9. týždňa cez rok Streda … Čítaj ďalej…