Farské oznamy 30. týždeň cez rok C

oznamy-2

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 30. týždni cez rok C 24.10. – 30.10.2016 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 24.10.2016 18:00 Zvolenská Slatina + členovia z rodiny Jombíkovej Pondelok 30. týždňa cez rok Utorok 25.10.2016 18:00 Vígľaš + rodičia Žiakoví a Vargoví Utorok 30. týždňa cez rok Streda 26.10.2016 … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 42

16A KN

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na pravú slobodu, ktorú nám môže darovať jedine Boh.   Téma týždňa Približuje, ako Cirkev na Slovensku využíva internetové sociálne siete.   Téma Pripomína si prvé výročie úmrtia kardinála Jána Chryzostoma Korca.   Misie Katolícke noviny dávajú do pozornosti Svetový deň misií.   Talianske prechádzky po literárnom koloseu Rubrika … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 29. týždeň cez rok C

oznamy-2

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 29. týždni cez rok C 17.10. – 23.10.2016 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 17.10.2016 18:00 Zvolenská Slatina + Anna a Ján + rodičia Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (sp) Utorok 18.10.2016 18:00 Vígľaš + Angela, Mária a Martin, 20. výr. Sv. Lukáša, evanjelistu (sv) … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 41

16A KN

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na skutočnosť, že poznanie Boha motivuje ku konaniu dobra. Téma týždňa Predstavuje slovenské kostoly a kaplnky, ktoré sú zasvätené Božiemu milosrdenstvu. Listáreň Odpovedá na otázku, či je nevyhnutné, aby kresťan vyjadroval smútok za zomrelým nosením čierneho odevu. Reportáž Pozýva na návštevu chrámov, ktoré veriaci vyzdobili Božími darmi z polí … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 28. týždeň cez rok C

oznamy-2

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 28. týždni cez rok C 10.10. – 16.10.2016 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 10.10.2016 18:00 Zvolenská Slatina + rodičia Ondrej a Jolana a starí rodičia Mudrákoví Pondelok 28. týždňa cez rok Utorok 11.10.2016 18:00 Vígľaš Poďakovanie za 80 rokov života Márie Utorok 28. týždňa … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 40

16A KN

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na spiritualitu majstra samoty – svätého Bruna.   Reportáž týždňa Nahliada do života obyvateľov komunity Cenacolo neďaleko Kráľovej pri Senci. Téma Predstavuje vinárske dielo manželov Ostrožovičovcov. Téma Približuje vnútorné obrátenie členov talianskej rockovej skupiny The Sun. Talianske prechádzky po literárnom koloseu Rubrika ponúka úryvok z diela Umberta Eca Babylonský rozhovor. … Čítaj ďalej…

Stretká pre deti a rodičov

kids-wallpaper-22

Milé rodinky, venujme si navzájom jednu hodinu do mesiaca. Farnosť Zvolenská Slatina organizuje pravidelné stretnutia deti a rodičov na fare a v priestoroch katolíckej školy, ktoré budú bývať pravidelne každú druhú nedeľu v mesiaci v trvaní cca 1 hodiny. Budú to stretnutia plné hier, zábavy a bohatého programu, ktorý pre vás pripravia naši animátori. Prvé stretnutie bude v nedeľu 9.10.2016 po … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 27. týždeň cez rok C

oznamy-2

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 27. týždni cez rok C 3.10. – 9.10.2016 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 3.10.2016 18:00 Zvolenská Slatina + Ondrej a Zuzana Pondelok 27. týždňa cez rok Utorok 4.10.2016 18:00 Vígľaš + Mária Hroncová Sv. Františka Assiského (sp) Streda 5.10.2016 18:00 Zvolenská Slatina + … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 39

16A KN

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na anjelov – neviditeľných Božích služobníkov. Listáreň Vysvetľuje, či je možné vyslúžiť si sviatosť manželstva v kaplnke a či sa cirkevný sobáš môže uskutočniť aj na nádvorí starobylého hradu, alebo na inom mieste. Téma Pozýva na návštevu základných umeleckých škôl, ktorých je na Slovensku približne tristosedemdesiat. Misie Predstavujú projekt … Čítaj ďalej…

Október – mesiac modlitby ruženca

ddd

Pri príležitosti sviatku Panny Márie Ružencovej, 7. októbra, pápež Benedikt XVI. pripomenul, že Panna Mária nás vyzýva, aby sme znovu objavili krásu tejto jednoduchej a hlbokej modlitby. Preto aj mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca, ku ktorej Vás všetkých vyzývam. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo … Čítaj ďalej…