Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať. Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však … Čítaj ďalej…

Ďalšie uvoľnenia opatrení od 14.6.-20.6.2021

Podľa platného covid semafórusa menia podmienky účasti veriacich na sv. omšiach. Od pondelka 14.6.2021 vo farnosti Zvolenská Slatina, ktorá spadá do Zvolenského okresu a teda do žltej farby je možná účasť 50% kapacity kostola miest na sedenie. V kostole vo Vígľaši, ktorý patrí do Detvianskeho okresu a je v žltej semafórovej farbe je možná účasť 50% kapacity kostola miest na sedenie. … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 11. nedeľa cez rok B

Audio kázeň na 11. nedeľu cez rok B Mk 4,26-34 Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 11. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 11. cezročnom týždni rok B 14.6. – 20.6.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 14.6.2020 18:00 Zvolenská Slatina + Štefan Kurčík   Pondelok 11. týždňa cez rok Utorok 15.6.2020 18:00 Vígľaš + Ján a Pavel Martinka Utorok 11. týždňa cez rok Streda 16.6.2020 18:00 … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Audio kázeň na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho  Jn 19,31-37 Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už … Čítaj ďalej…

Odprosujúca modlitba na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

18Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu predpísanej na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.   ODPROSUJÚCA MODLITBA NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO Najmilší Ježišu, ty skusuješ toľkú nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom! Hľa, my, sklonení pred tvojim oltárom, usilujeme sa osobitnou pobožnosťou … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 10. nedeľa cez rok B

Audio kázeň na 10. nedeľu cez rok B Mk 3, 20-35 Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov … Čítaj ďalej…

21 dní s Michalom Archanjelom

Svätý Michal Archanjel je jasným a nepopierateľným víťazom nad satanom. Po tom, čo viedol 21-dňový zápas voči kniežaťu Perzského kráľovstva, aby oslobodil požehnanie proroka Daniela (porov. Dn 10, 11 – 14), svätý Michal Archanjel je ochotný a pripravený bojovať po našom boku za oslobodenie aj nášho požehnania a naplnenia plánov, ktorým bránia neviditeľné sily zla. V spoločnosti … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 10. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 10. cezročnom týždni rok B 7.6. – 13.6.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 7.6.2020 18:00 Zvolenská Slatina Zosnulí z rodiny Šimiakovej a Halajovej   Pondelok 10. týždňa cez rok Utorok 8.6.2020 18:00 Vígľaš + rodičia Šoucoví, Babicoví Zosnulí z rodiny Matuškovej a Babicovej  Utorok 10. … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Audio kázeňa na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi  Mk 14, 12-16. 22-26 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, učeníci povedali Ježišovi: „Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?“ Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im: „Choďte do mesta. Tam stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním a pánovi domu, … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Audio kázeň na Nedeľu Najsvätejšej Trojice Mt 28, 16-20 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého … Čítaj ďalej…

Ďalšie uvoľnenia opatrení

Podľa platného covid semafórusa menia podmienky účasti veriacich na sv. omšiach. Od pondelka 31.5.2021 vo farnosti Zvolenská Slatina, ktorá spadá do Zvolenského okresu a teda do oranžovej farby je možná účasť 25% kapacity kostola miest na sedenie. V kostole vo Vígľaši, ktorý patrí do Detvianskeho okresu a je v žltej semafórovej farbe je možná účasť 50% kapacity kostola miest … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 9. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 9. cezročnom týždni rok B 31.5. – 6.6.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 31.5.2020 18:00 Zvolenská Slatina + Michal a Terézia a syn Michal   Pondelok 9. týždňa cez rok Utorok 1.6.2020 18:00 Vígľaš + Pavel, Margita, Ján, Magdaléna a vnuk Ján, starí rodičia z oboch strán  … Čítaj ďalej…

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

„Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v júli 2012 v liste adresovanom konferenciám biskupov oznámila rozhodnutie pápeža Benedikta XVI. povoliť konferenciám biskupov, ktoré o to požiadajú, zapísať do ich partikulárnych kalendárov sviatok „Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza“ na štvrtok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Na Slovensku sa teda bude odteraz každý rok vo štvrtok po Zoslaní … Čítaj ďalej…

Slávnosť ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Slávnosť ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO, čiže Turíc, je apoštolského pôvodu. Už svätý Pavol píše: „V Efeze zostanem až do Turíc“ (1 Kor 16, 8). Aj najstarší cirkevní spisovatelia spomínajú tento sviatok (Tertulián, Origenes, apokryf Listy apoštolov z roku 130). Sviatok má vigíliu, ktorá mala v Gelaziánskom i Gregoriánskom sakramentári 4 čítania, od 12. storočia to bolo … Čítaj ďalej…