Farské oznamy 2. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. pôstnom týždni rok B 1.3. – 7.3.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 1.3.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + rodičia Ondrej a Anna a starí rodičia z oboch strán Pondelok po 2.pôstnej nedeli Utorok 2.3.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + rodičia Krnáčoví a manželka Viera Utorok po 2.pôstnej nedeli Streda … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.8/2021

Rozhovor Katolícke noviny prinášajú rozhovor s provinciálom Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku Pavlom Krutákom. Duchovná obnova Približuje osobnosť svätého Jozefa v biblických faktoch. Téma týždňa Ponúka rady pátra Jozefa Šuppu, ako si môžeme urobiť duchovné cvičenia počas pandémie aj sami doma. Misie Pozývajú zapojiť sa do pomoci ľuďom, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru. Téma … Čítaj ďalej…

Katolícke charity môžeme v jarnej zbierke podporiť online do marca

Každý rok sa počas prvej pôstne nedele koná jarná celoslovenská zbierka na podporu Slovenskej katolíckej charity. Tento rok sa však vzhľadom na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 v kostoloch neslúžili verejné bohoslužby. Preto verejnú zbierku presunuli jednotlivé arcidiecézne a diecézne charity do online priestoru. Veriaci ich môžu rôznymi spôsobmi podporiť až do konca marca.  Charity … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 1. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. pôstnom týždni rok B 22.2. – 28.2.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 22.2.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Štefan Kurčík Katedry sv. Petra, apoštola, (sv) Utorok 23.2.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Pavel Ozan, Ján a Vilma + Jozef a Magdaléna Utorok po 1.pôstnej nedeli Streda 24.2.2020 … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.7/2021

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo slová „kajajte sa a verte evanjeliu“ sú aktuálne aj dnes. Téma týždňa Približuje, prečo bola motívom pôstu v biblických časoch kajúcnosť či tragédia a ako vyzeral pôst v Ježišových časoch a ako sa odlišoval od toho nášho. Reportáž Katolícke noviny nazerajú do bratislavskej nemocnice milosrdných bratov, ktorá je aj … Čítaj ďalej…

Elektronické zbierky na farnosť

Asi všetci prežívame ťažké obdobie poznačené chorobou a obmedzeniami Covid-19. Dotýka sa to to spoločenskej, kultúrnej ale aj osobnej oblasti. Aj my kresťania zažívame tvrdú ranu úplného obmedzenia verejných bohoslužieb. Na jar v roku 2020 v prvej vlne viac ako dva mesiace a teraz v roku 2021 sa nekonali žiadne zbierky a ofery na kostole a jeho chod. Preto … Čítaj ďalej…

Krížové cesty v pôste a úplné odpustky

V stredu 17.2.2021 popolcovou stredou začína pôstne obdobie.  Kto v tomto období koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, … Čítaj ďalej…

Dobrý a preláskavý Ježišu

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, … Čítaj ďalej…

PASTIERSKY LIST: k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

Drahí bratia a sestry, v  našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa a zamyslieť  i  veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť –  ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy (porovnaj Knihu  Sirachovcovu 44,1-5,12). Výročia a jubileá sú v našich životoch dôležité na oživenie pamäti, ocenenie hodnôt, … Čítaj ďalej…

Púť zaľúbených 2021

Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021. Tento 14. ročník bude veľmi špecifický – po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Medzi vrcholy púte patrí streamovaná sv. omša, ktorú bude … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 6. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 6. cezročnom týždni rok B 15.2. – 21.2.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 15.2.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Jozef Matúška, 1. výr. Pondelok 6. týždňa cez rok Utorok 16.2.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + rodičia Ozanoví, Narodoví a súrodenci Utorok 6. týždňa cez rok Streda 17.2.2020 … Čítaj ďalej…

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18) Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky   Drahí bratia a sestry, keď Ježiš zjavil svojim učeníkom, že bude trpieť, zomrie a vstane z mŕtvych, aby splnil vôľu svojho Otca, odhalil im najhlbší zmysel svojho poslania a pozval ich, aby sa podieľali na tomto poslaní, zameranom … Čítaj ďalej…