Farské oznamy 11. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 11. cezročnom týždni rok C 17.6 – 23.6.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 17.6.2019 18:00 Zvolenská Slatina + Emília a deti Ján a Emília Pondelok 11. týždňa cez rok Utorok 18.6.2019 18:00 Vígľaš + Katarína, Pavel, Mária, Juraj a Imrich Utorok 11. týždňa … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.24/2019

Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo veríme v trojjediného Boha. Rozhovor Rubrika prináša rozhovor s uznávaným slovenským biblistom Jozefom Jančovičom, ktorý dlhé roky popularizuje Sväté písmo. Téma týždňa Katolícke noviny prinášajú rozhovor s bohoslovcom Róbertom Holečkom. Reportáž Pozýva na návštevu indonézskeho ostrova Flores. Mladým Rubrika vysvetľuje, prečo by si chlapci a dievčatá mali vybrať patróna … Čítaj ďalej…

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 10. cezročnom týždni rok C 10.6 – 16.6.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 10.6.2019 18:00 Zvolenská Slatina + Mária, Štefan, Anna a Ondrej Votívna sv. omša o Duchu Svätom Utorok 11.6.2019 18:00 Vígľaš Poďakovanie za 75 rokov života Emílie Sv. Barnabáša, apoštola (sp) … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.23/2019

Téma týždňa Katolícke noviny spolu s Dominikom Romanom Letzom OP spomínajú na pátra Juraja Akvinasa Gaburu OP, ktorý na konci marca odišiel do Pánovho domu vo veku 104 rokov. Duchovná obnova Katolícke noviny vysvetľujú, prečo máme prosiť o dary Ducha Svätého. Zo sveta Rubrika informuje o apoštolskej ceste pápeža Františka v Rumunsku. Téma Prináša rozhovor … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 7. veľkonočný týždeň rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 7. veľkonočnom týždni rok C 3.6 – 9.6.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 3.6.2019 18:00 Zvolenská Slatina + Jozef a Zuzana a syn Jozef Jablonkoví Sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov (sp) Utorok 4.6.2019 18:00 Vígľaš + rodičia Hodúľoví a Lievajoví Utorok po 7. veľkonočnej … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.22/2019

Príloha Katolícke noviny prinášajú osemstranovú prílohu s informáciami o novokňazoch zo všetkých diecéz Slovenska s termínmi vysviacok a primičných sv. omší. Téma týždňa Približuje životný odkaz biskupa Pavla Hnilicu, ktorý nikoho neodmietol a Boh ho nikdy neopustil. Listáreň Rubrika odpovedá na otázku, ako by mal veriaci človek počas svätej omše prežívať moment pri pozdvihovaní; a … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 6. veľkonočný týždeň rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 6. veľkonočnom týždni rok C 27.5 – 2.6.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 27.5.2019 18:00 Zvolenská Slatina + Martin, Margita a syn Martin Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli Utorok 28.5.2019 18:00 Vígľaš + manžel Mikuláš a rodičia Utorok po 6. veľkonočnej nedeli Streda … Čítaj ďalej…