Farské oznamy 16týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 16. cezročnom týždni rok C 22.7 – 28.7.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 22.7.2019 18:00 Zvolenská Slatina + brat Ondrej a švagrina Anna Sv. Márie Magdalény (sv) Utorok 23.7.2019 18:00 Vígľaš + Pavel + Ján a Vilma, Jozef a Magdaléna Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.29/2019

Reportáž týždňa Zameriava sa na rybu ako symbol kresťanstva. V minulosti označovala tajné miesta, kde sa schádzali prví kresťania. V svojej podstate bola aj kryptogramom. Grécke slovo ichthys nieslo skrytý význam Ježiš Kristus, Boží Syn, Spasiteľ. Duchovná obnova Katolícke noviny upozorňujú, že aj počas prázdnin a dovoleniek potrebujeme duchovne načerpať. Téma Vysvetľuje, ako možno vyvážiť … Čítaj ďalej…

HRDÍ NA RODINU 2019

Bratislava, Rudnayovo nám. pri katedrále sv. Martina, 20. júla 2019 o 14:30 hod Pre každého kto si myslí, že otec a mama sú to najlepšie pre deti! Poslaním akcie je rozšíriť na Slovensku radosť, ktorú môže dať rodina a manželstvo deťom a manželia medzi sebou navzájom. Ukázať, že deti potrebujú lásku mamy a otca viac ako veci, či … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 15. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 15. cezročnom týždni rok C 15.7 – 21.7.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 15.7.2019 18:00 Zvolenská Slatina + Pavel Výboh a za zdravie a PB pre Júliu Výbohovú Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp) Utorok 16.7.2019 18:00 Vígľaš + Pavel a rodičia z oboch strán a za … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.28/2019

Reportáž týždňa Katolícke noviny mapujú celonárodnú púť k sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorá sa konala 5. júla v Nitre. Duchovná obnova Približuje význam svätého Benedikta z Nursie pre Európu. Téma Rubrika prináša rozhovor so 78-ročnou lekárkou Annou Uhrovou, ktorá svoj život zasvätila skautingu. Reportáž Pozýva do latinskoamerickej Kolumbie. Listáreň Odpovedá na otázku, ako je to … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 14. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 13. cezročnom týždni rok C 8.7 – 14.7.2019 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 8.7.2019 18:00 Zvolenská Slatina + rodičia Juraj a Mária Noskoví a starí rodičia z oboch strán Pondelok 14. týždňa cez rok Utorok 9.7.2019 18:00 Vígľaš + Juraj + rodičia a starí rodičia … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.27/2019

Reportáž týždňa Pozýva na návštevu Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Duchovná obnova Katolícke noviny približujú duchovný odkaz svätých slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda. Téma Spomína na talianskeho režiséra Franca Zeffirelliho, ktorý okrem iného natočil seriál Ježiš Nazaretský. Reportáž Pozýva do farnosti Svinica, ktorá sa nachádza približne 20 kilometrov na východ od Košíc. Mladým Rubrika … Čítaj ďalej…