Farské oznamy 4. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 4. cezročnom týždni rok A 30.1. – 5.2.2023 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 30.1.2023 17:00 Zvolenská Slatina + manžel Jozef a rodičia Mária a Jozef Pondelok 4.týždňa cez rok Utorok 31.1.2023 17:00 Vígľaš + manžel Ján, 3.výr. a rodičia z oboch strán   Sv. … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 3. nedeľa cez rok A

Audio kázeň na 3. nedeľu cez rok A Mt 4,12-17 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 3. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 3. cezročnom týždni rok A 23.1. – 29.1.2023 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 23.1.2023 17:00 Zvolenská Slatina + rodina Halajová, Šimiaková, Pavlendová a Tuharská Pondelok 3.týždňa cez rok Utorok 24.1.2023 17:00 Vígľaš + Katarína Hriňová a manžel Peter Sv. Františka Saleského, biskupa … Čítaj ďalej…

Materiály na štúdium – Sviatosti a sväteniny

ZHRNUTIE TRINÁSTEJ PREDNÁŠKY           Slovo Eucharistia znamená vzdávanie vďaky. Označujeme ním centrálnu sviatosť Cirkvi, sprítomnenie jedinej Kristovej obety. Ježiš zomrel za nás raz v konkrétnom pozemskom čase. Jeho obeta je však večná, trvale prítomná a účinná v ktoromkoľvek čase a na ktoromkoľvek mieste. V Eucharistii je Ježiš skutočne prítomný ako Boh a človek v znakoch chleba a … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 2. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. cezročnom týždni rok A 16.1. – 22.1.2023 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 16.1.2023 17:00 Zvolenská Slatina + Milan Prítuľa, 1.výr. Pondelok 2.týždňa cez rok Utorok 17.1.2023 17:00 Vígľaš + rodičia Pavol a Anna a brat Pavol Sv. Antona, opáta (sp)        … Čítaj ďalej…

Materiály na štúdium – Liturgia

ZHRNUTIE JEDENÁSTEJ PREDNÁŠKY           Cez liturgiu má Boží ľud účasť na Božích skutkoch. Kristus, náš Spasiteľ a Veľkňaz, pokračuje v Cirkvi prostredníctvom liturgie v diele nášho vykúpenia. Tak sa Cirkev stáva znakom spoločenstva medzi Bohom a ľuďmi v Kristovi. Slávením liturgie sa nevyčerpáva celé poslanie Cirkvi. Musí ho predchádzať ohlasovanie evanjelia, viera a vnútorné obrátenie. … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 1. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. cezročnom týždni rok A 9.1. – 15.1.2023 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 9.1.2023 17:00 Zvolenská Slatina + rodičia Andrej a Augustína Pondelok 1.týždňa cez rok Utorok 10.1.2023 17:00 Vígľaš + manželka Mária a rodičia a starí rodičia z oboch strán Utorok 1.týždňa cez … Čítaj ďalej…

OZNÁMENIE DŇA VEĽKEJ NOCI

Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy. Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Zjavenie Pána rok A

Audio kázeň na slávnosť Zjavenie Pána  Mt 2,1-12 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých … Čítaj ďalej…

Oznam pre birmovancov

Najbližšie katechézy budú v pondelok 9.1.2023 o 17:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 13.1.2023 o 17:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Taktiež pripomínam birmovancov, aby vytrvali v prvých piatkoch, ktoré sú podmienkou k prijatiu sviatosti birmovania. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk.

PASTIERSKY LIST: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – naše šťastie

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – naše šťastie  Drahí bratia a sestry, na prahu nového roku 2023 vás so svojimi najbližšími spolupracovníkmi srdečne a rád pozdravujem. Dnes si viac ako inokedy podávame ruky a vinšujeme si „šťastie“. Je to krásny zvyk a naša kresťanská viera ho ešte umocňuje, pretože nás vedie k tomu najväčšiemu šťastiu – ku spáse. Dnes, na … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Panny Márie Bohorodičky

Audio kázeň na slávnosť Panny Márie Bohorodičky Lk 2,16-21 Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa … Čítaj ďalej…

Farské oznamy v 2. Vianočnom týždni rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. vianočnom týždni rok A 2.1. – 8.1.2023 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 2.1.2023 17:00 Zvolenská Slatina Za zdravie duše, ducha i tela a PB pre Matúša a Luciu Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzského, biskupov (sp) Utorok 3.1.2023 17:00 Vígľaš + Elena Hrončeková, … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Narodenie Pána

Audio kázeň na slávnosť Narodenia Pána Lk 2,15-20 Keď anjeli odišli od pastierov do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa … Čítaj ďalej…

Farské oznamy v 1. Vianočnom týždni rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. vianočnom týždni rok A 26.12. – 1.1.2023 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 26.12.2022 8:00 Vígľaš + Anna Kohútová  Sv. Štefana, prvého mučeníka (sv) 9:30 Zvolenská Slatina + Štefan a Mária Halajoví a zosnulí z rodiny Pavlendovej Utorok 27.12.2022 17:00 Vígľaš + manžel … Čítaj ďalej…