Sv. omše

Sv. omše sú podľa týždenných farských oznamov Letný čas   Zvolenská Slatina Vígľaš Pondelok 18:00  — Utorok  — 18:00 Streda 18:00  — Štvrtok  — 18:00 Piatok 18:00  — Sobota 8:00  — Nedeľa 9:30 8:00     Zimný čas     Zvolenská Slatina Vígľaš Pondelok 17:00  — Utorok  — 17:00 Streda 17:00  — Štvrtok  — 17:00 Piatok … Čítaj ďalej…

Ako vybaviť

Krst Krst môžu vybavovať rodičia krsteného dieťaťa (aspoň jeden z rodičov). Je potrebné priniesť kópiu rodného listu. Rodičia si musia vybrať krstných rodičov, ktorí majú sv. prijímanie a birmovku. Rodičia a krstní rodičia sa zúčastnia krstného poučenia podľa dohody s kňazom. Krstí sa v sobotu 8:30 kostol vo Zvolenskej Slatine a 9:00 kostol vo Vígľaši. … Čítaj ďalej…

Info o farnosti

História obce Zvolenská Slatina patrí medzi najstaršie obce nielen v okrese Zvolen, ale i na Slovensku. Prvá písomná zmienka je z roku 1263. Prvý názov obce bol “SANCTA CRUX DE SOLIO” (Svätý kríž pri Zvolene). Ďalšie pomenovania – Zalatna, Zalatna Zolienzis, Veľká Slatina a od roku 1927 nesie názov Zvolenská Slatina. Do tohto roku bola … Čítaj ďalej…