Organový festival 2015

III. ročník medzinárodného organového festivalu v Banskej Bystrici pri príležitosti 300. výročia posvätenia Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici pod záštitou Mons. Mariana Chovanca, diecézneho banskobystrického biskupa a Jána Noska, primátora mesta Banská Bystrica

Sv. omše

Sv. omše sú podľa týždenných farských oznamov Letný čas   Zvolenská Slatina Vígľaš Pondelok 18:00  — Utorok  — 18:00 Streda 18:00  — Štvrtok  — 18:00 Piatok 18:00  — Sobota 8:00  — Nedeľa 9:30 8:00     Zimný čas     Zvolenská Slatina Vígľaš Pondelok 17:00  — Utorok  — 17:00 Streda 17:00  — Štvrtok  — 17:00 Piatok … Čítaj ďalej…

Ako vybaviť

Krst Krst môžu vybavovať rodičia krsteného dieťaťa (aspoň jeden z rodičov). Je potrebné priniesť kópiu rodného listu. Rodičia si musia vybrať krstných rodičov, ktorí majú sv. prijímanie a birmovku. Rodičia a krstní rodičia sa zúčastnia krstného poučenia podľa dohody s kňazom. Krstí sa v sobotu 8:30 kostol vo Zvolenskej Slatine a 9:00 kostol vo Vígľaši. … Čítaj ďalej…