Avízo Katolíckych novín č. 29

Duchovná obnova Najnovšie Katolícke noviny sa zameriavajú na Ježišovu lásku pretavenú do milosrdných skutkov pri stretnutiach so ženami. Téma týždňa Venujú sa celosvetovému fenoménu pitia kávy, ktorá hýbe ekonomikou, dáva ľuďom prácu a väčšina si bez nej nevie predstaviť ráno. Rozhovor Rozprávajú sa so slovenským reprezentantom v plávaní Richardom Nagyom. Momentálny vicemajster Európy na 400 … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 17. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 17. týždni cez rok C 25.7. – 31.7.2016 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 25.7.2016 18:00 Zvolenská Slatina Poďakovanie za 85 rokov života Anny a prosba za zdravie a BP Sv. Jakuba, apoštola (sv) Utorok 26.7.2016 18:00 Vígľaš + biskup Rudolf Baláž, 5. výr. … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 16. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 16. týždni cez rok C 18.7. – 24.7.2016 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 18.7.2016 18:00 Zvolenská Slatina + Mária a Pavel Václavík Pondelok 16. týždňa cez rok Utorok 19.7.2016 18:00 Vígľaš Za zdravie a BP pre Petra a Annu Utorok 16. týždňa cez rok Streda … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 15. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 15. týždni cez rok C 11.7. – 17.7.2016 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 11.7.2016 18:00 Zvolenská Slatina + rodičia Margita a Ján a brat Ján Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy (sv) Utorok 12.7.2016 18:00 Vígľaš + Augustín, Emília a starí rodičia z oboch a Anna a Ondrej … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 27

Duchovná obnova Katolícke noviny približujú dejiny úcty k Panne Márii Levočskej. Téma týždňa Zameriava sa na krédo svetoznámeho hudobného skladateľa Ludwiga van Beethovena, ktoré znie: Utrpením k radosti. Rozhovor Rubrika prináša rozhovor s architektom Pavlom Filgasom, ktorý tvorí obrázky historickej Bratislavy naživo netradičnou technikou. Mladým Približuje, koľko peňazí investujú do svadby slovenské páry. Téma Pozýva na návštevu fitnescentier, … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 14. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 14. týždni cez rok C 4.7. – 10.7.2016 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 4.7.2016 18:00 Zvolenská Slatina + Štefan Lupták Pondelok  14. týždňa cez rok  Utorok 5.7.2016 8:00 Vígľaš + rodičia Július a Anna a brat Július  Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov (sl) 9:30 … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 26

Duchovná obnova Zameriava sa na úctu k svätým Cyrilovi a Metodovi, ktorá je vysoká, intelektuálna, spojená s kultúrou, literatúrou, umením, ba dokonca štátnosťou. Téma týždňa Rubrika upriamuje pozornosť na strieborné jubileum – 25. výročie vymenovania J. Ch. Korca za kardinála. Téma Pripomína si zakladateľov Európskej únie, ktorí zdôrazňovali, aké dôležité je nezabúdať na hodnoty súvisiace s dôstojnosťou človeka. … Čítaj ďalej…

Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac júl 2016

Všeobecný:  Aby boli rešpektované domorodé kmene, ktorých identita a právo na existenciu boli a aj dnes sú neraz potláčané. Evanjelizačný:  Aby Cirkev, prostredníctvom svojej misijnej činnosti, ohlasovala evanjelium v Latinskej Amerike a v oblasti Karibiku s novou silou a s nadšením. Úmysel našich biskupov:  Aby Svetový deň mládeže, ktorý sa bude konať v Krakove, povzbudil mladých do zakotvenia svojho života v Kristovi. Apoštolát modlitby je celosvetové … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 13. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 13. týždni cez rok C 27.6. – 3.7.2016 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 27.6.2016 18:00 Zvolenská Slatina + Ján, 10. výr. + Júlia, Mária a Emil Pondelok  13. týždňa cez rok Utorok 28.6.2016 18:00 Vígľaš + Peter, Magdaléna a syn Peter Utorok 13. … Čítaj ďalej…

Detskom kresťanský tábore

Farnosť Zvolenská Slatina organizuje v čase od 25.7.-29.7.2016 detský kresťanský tábor. Tábor bude formou prímeského tábora (ráno o 8:00 deti do tábora prídu a 17:00 odídu domov) pre deti vekovej kategórie základnej školy. Cena na jedno dieťa bude 30 € (súrodenecká zľava na ďalšieho súrodenca je 15€). Zabezpečená je celodenná strava (desiata, teplý obed a olovrant). Prihlášky na tábor … Čítaj ďalej…

Školy osobnej formácie

Diecézne centrum mládeže Maják v Španej Doline otvára nový ročník Školy osobnej formácie. Je to ročný kurz zložený z ôsmich víkendových stretnutí. Určený je pre mladých vo veku od 16 do 30 rokov. Na absolvovanie tohto kurzu je potrebná túžba ešte viac objavovať Krista a žiť s Ním, spoznávať seba samého, zažiť spoločenstvo – jednoducho “Pohnúť … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 25

Duchovná obnova Približuje posolstvo svätého Jána Krstiteľa, ktorý bol v morálnych názoroch nekompromisný a stálo ho to život. Téma týždňa Katolícke noviny spomínajú spolu so sestrami z Misijnej kongregácie Ducha Svätého na Veroniku Ráckovú, ktorá položila život za ľudí v Južnom Sudáne. Listáreň Vysvetľuje, ako si pred svätou spoveďou urobiť dobré spytovanie svedomia. Téma Pri … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 12. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 12. týždni cez rok C 20.6. – 26.6.2016 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 20.6.2016 18:00 Zvolenská Slatina + Ján, Mária a synovia Ján a Jozef Pondelok  12. týždňa cez rok Utorok 21.6.2016 18:00 Vígľaš + Pavel a Paulína Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka (sp) Streda 22.6.2016 … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 24

Duchovná obnova Katolícke noviny sa venujú rodine, ktorá ako prvá formuje obraz Boha. Téma týždňa Prináša rozhovor s Vladimírom Chlebanom, ktorý stál za vznikom Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.   Kultúra Katolícke noviny sa rozprávajú s dirigentom, organistom a prekladateľom Petrom Čačkom. Listáreň Vysvetľuje, či je platný krst od kňaza odlúčeného od Cirkvi. Reportáž Pozýva na návštevu kostola sv. … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 11. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 11. týždni cez rok C 13.6. – 19.6.2016 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 13.6.2016 18:00 Zvolenská Slatina + rodičia Pavol a Eva + manžel Ján a brat Pavol Za zdravie a PB pre Annu Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (sp) Utorok 14.6.2016 18:00 Vígľaš … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č. 23

Duchovná obnova Katolícke noviny sa venujú spiritualite svätého Antona Paduánskeho. Rozhovor týždňa Rubrika prináša rozhovor s prezidentom Slovenského futbalového zväzu Jánom Kováčikom. Téma Prináša rozhovor so šenkvickým vinárom Ladislavom Šebom a jeho manželkou Margitou. Téma Pripomína si dielo dánskeho rozprávkara s dušou dieťaťa Hansa Christiana Andersena. Kultúra Katolícke noviny sa rozprávajú s mladou hudobníčkou Monikou … Čítaj ďalej…