Avízo Katolíckych novín č.51/52

vo vianočnom dvojčísle 51/52 s prílohou Vianoce a kalendárom na rok 2016 prinášajú : — Duchovná obnova:  Božie milosrdenstvo, ktoré prišlo na svet — téma:         – biblické predpovede vraždenia neviniatok                      – neopakovateľný príbeh Vianoc — rozhovor:   – s kňazom Jánom Majerníkom                      – s kapucínom Petrom Kováčikom o misii na Islande                      – so športovcom – chodcom … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.50

Duchovná obnova Katolícke noviny sa zameriavajú na milosrdenstvo ako na kráľovnú všetkých čností. Téma Spomína na jezuitského pátra Pavla Horského. Téma týždňa Pripomína si päťdesiate výročie ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu. Listáreň Vysvetľuje, o akú novú legislatívnu úpravu ide pri procese nulity manželstva a ako sa to odrazí v praxi. Kultúra Približuje tradičné melódie Vianoc. Téma Pripomína si … Čítaj ďalej…

Sväté brány budú po celom svete

Najvýraznejším symbolom jubilejných rokov sú sväté brány. Nebudú sa nachádzať len v pápežských bazilikách, ale v nedeľu budú otvorené aj v mnohých chrámoch po celom svete. Prvú z nich otvoril v predstihu pápež František na katedrále v Bangui, hlavnom meste Stredoafrickej republiky, ktorú navštívil na konci novembra. Niekoľko desiatok svätých brán milosrdenstva bude otvorených aj na kostoloch v slovenských diecézach. V našom Detvianskom dekanáte otec biskup stanovil … Čítaj ďalej…

Avízo Katolíckych novín č.49

Apoštolská cesta Rubrika mapuje apoštolskú cestu pápeža Františka v Afrike. Duchovná obnova Zameriava sa na ticho, v ktorom hovoríme Bohu svoje „áno“. Rok zasväteného života Rubrika predstavuje Spoločnosť dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul – vincentky. Téma Spomína na slovenského básnika, prozaika a prekladateľa Janka Jesenského, ktorý zomrel pred sedemdesiatimi rokmi. Téma týždňa Približuje ďalšie zaujímavosti … Čítaj ďalej…

Stretnutie so sv. Mikulášom

V nedeľu 6.12. pripadá spomienka sv. Mikuláša, ktorá sa kvôli nedeli neslávi. Ale aj napriek tomu príde do našich kostolov vo Zvolenskej Slatine a vo Vígľaši sv. Mikuláš pozdraviť deti a určte im niečo dobré a sladké prinesie. Takže milé deti, všetky ste srdečne pozvané na stretnutie so sv. Mikulášom, ktoré bude v nedeľu po sv. omšiach.  

Koncert speváckeho zboru slovenských učiteliek „Ozvena“

V piatok po sv. omši vo Zvolenskej Slatine sa o 18:00 uskutoční adventný koncert Speváckeho zboru slovenských učiteliek Ozvena. Odznejú tieto piesne: P.I. Čajkovskij – Milosť mira J. Laburda : Exegi monumentum A. Vujic – Ave Maria B. Smetana – Západ slunce A. Dvořák – V přírode I. Hrušovský – Zahučali chladné vjetry P. Breiner – Svadobná … Čítaj ďalej…

Odpustky v deň slávnosti sv. Františka Xaverského

Vo štvrtok naša Banskobystrická diecéza slávi svojho patróna sv. Františka Xaverského. Z titulu Roku zasväteného života je možné získať práve tento deň úplne odpustky na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec na základe tohoto dekrétu vyhlásil, že veriaci Banskobystrickej diecézy môžu získať úplné odpustky pri zachovaní obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie … Čítaj ďalej…