Farské oznamy 4. veľkonočný týždeň B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 4. veľkonočnom týždni rok B 26.4. – 2.5.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 26.4.2020 18:00 Zvolenská Slatina Za zdravie a BP pre Konôpkovú a celú jej rodinu Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli  Utorok 27.4.2020 17:00 Zvolenská Slatina Na úmysel celebranta  Utorok po 4. veľkonočnej nedeli … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 3. veľkonočný týždeň B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 3. veľkonočnom týždni rok B 19.4. – 25.4.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 19.4.2020 18:00 Zvolenská Slatina + rodina Mudráková, Pavlendová a Hovorková Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli Utorok 20.4.2020 18:00 Vígľaš + Anna a Jozef Tereňoví   Utorok po 3. veľkonočnej nedeli Streda … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 2. veľkonočný týždeň B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. veľkonočnom týždni rok B 12.4. – 18.4.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 12.4.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Mária a rodičia Peter a Zuzana Ľalíkoví Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli Utorok 13.4.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Anna Hupianová, 3.výr.   Utorok po 2. veľkonočnej nedeli Streda 14.4.2020 … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 1. veľkonočný týždeň B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší vo Veľkom týždni rok B 5.4. – 11.4.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 5.4.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + rodičia Margita a Jozef a starí rodičia z oboch strán Veľkonočný pondelok Utorok 6.4.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE Poďakovanie za 80 rokov života Jozefa   Veľkonočný utorok Streda 7.4.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE … Čítaj ďalej…

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší vo Veľkom týždni rok B 29.3. – 4.4.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 29.3.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Štefan Kurčík Pondelok Veľkého týždňa Utorok 30.3.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE Za zdravie a BP pre celú rodinu   Utorok Veľkého týždňa Streda 31.3.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Tomáš Merčiak, … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 5. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 5. pôstnom týždni rok B 22.3. – 28.3.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 22.3.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Margita Micháliková, 2.výr. Pondelok po 5.pôstnej nedeli Utorok 23.3.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + rodičia Magdaléna a Peter a brat Peter Utorok po 5.pôstnej nedeli Streda 24.3.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 4. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 4. pôstnom týždni rok B 15.3. – 21.3.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 15.3.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + rodičia Ondrej a Anna, Jozef a Margita a za starých rodičov z oboch strán Pondelok po 4.pôstnej nedeli Utorok 16.3.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + rodičia Rudolf a Anna, sestra a za rodinu … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 3. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 3. pôstnom týždni rok B 8.3. – 14.3.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 8.3.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Martin a rodičia Pavol a Margita Juchoví Pondelok po 3.pôstnej nedeli Utorok 9.3.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Jozef a rodičia z oboch strán Utorok po 3.pôstnej nedeli Streda 10.3.2020 ODSLÚŽENÁ … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 2. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. pôstnom týždni rok B 1.3. – 7.3.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 1.3.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + rodičia Ondrej a Anna a starí rodičia z oboch strán Pondelok po 2.pôstnej nedeli Utorok 2.3.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + rodičia Krnáčoví a manželka Viera Utorok po 2.pôstnej nedeli Streda … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 1. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. pôstnom týždni rok B 22.2. – 28.2.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 22.2.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Štefan Kurčík Katedry sv. Petra, apoštola, (sv) Utorok 23.2.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Pavel Ozan, Ján a Vilma + Jozef a Magdaléna Utorok po 1.pôstnej nedeli Streda 24.2.2020 … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 6. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 6. cezročnom týždni rok B 15.2. – 21.2.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 15.2.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Jozef Matúška, 1. výr. Pondelok 6. týždňa cez rok Utorok 16.2.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + rodičia Ozanoví, Narodoví a súrodenci Utorok 6. týždňa cez rok Streda 17.2.2020 … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 5. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 5. cezročnom týždni rok B 8.2. – 14.2.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 8.2.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + manžel Peter a rodičia z oboch strán Pondelok 5. týždňa cez rok Utorok 9.2.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + rodičia Hodúľoví a Lievajoví Utorok 5. týždňa cez rok Streda 10.2.2020 … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 4. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 4. cezročnom týždni rok B 1.2. – 7.2.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 1.2.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE Za dar viery a plnosť Božích milostí pre vnúčatá a ich rodičov Pondelok 4. týždňa cez rok Utorok 2.2.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE Poďakovanie za 19 rokov manželstva  Vladimíra a Alžbety … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 3. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 3. cezročnom týždni rok B 25.1. – 31.1.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 25.1.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + manžel Jozef a rodičia Mária a Jozef Obrátenie sv. Pavla, apoštola (sv) Utorok 26.1.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Katarína Hriňová a Peter Hriň Sv. Timoteja a Títa, biskupov (sp) Streda … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 2. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. cezročnom týždni rok B 18.1. – 24.1.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 18.1.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Mikuláš Ľupták, Juraj Ľupták a Margita Pondelok 2. týždňa cez rok Utorok 19.1.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + manžel Ján, 1.výr. Utorok 2. týždňa cez rok Streda 20.1.2020 … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 1. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. cezročnom týždni rok B 11.1. – 17.1.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 11.1.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Mária Smutná, 1. výr. Pondelok 1. týždňa cez rok Utorok 12.1.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + rodina Ondreja Lievaja Utorok 1. týždňa cez rok Streda 13.1.2020 ODSLÚŽENÁ … Čítaj ďalej…

Farské oznamy na druhú nedeľu po Narodení Pána

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 2. vianočnom týždni rok B 4.1. – 10.1.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 4.1.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE Za zdravie a BP pre Miroslava Pondelok vo Vianočnom období Utorok 5.1.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE Za zdravie a BP pre manžela Jozefa Utorok vo Vianočnom období  Streda 6.1.2020 ODSLÚŽENÁ … Čítaj ďalej…

Farské oznamy na prvú nedeľu po Narodení Pána

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 1. vianočnom týždni rok B 28.12. – 3.1.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 28.12.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE + Simona Tuharská, nedož. 30 rokov Sv. Neviniatok, mučeníkov (sv) Utorok 29.12.2020 ODSLÚŽENÁ SÚKROMNE Poďakovane za 55 rokov života Eleny Piaty deň v oktáve Narodenia Pána Streda … Čítaj ďalej…

Farské oznamy na 4. adventný týždeň rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 4. adventnom týždni rok B 21.12. – 27.12.2020 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 21.12.2020 17:00 Zvolenská Slatina Za zdravie a BP pre vnúčatá a pravnúčatá Pondelok po 4. adventnej nedeli   Utorok 22.12.2020 6:00 Zvolenská Slatina Na úmysel celebranta  Utorok po 4. adventnej nedeli … Čítaj ďalej…

Farské oznamy na 3. adventný týždeň rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 3. adventnom týždni rok B 14.12. – 20.12.2020 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 14.12.2020 17:00 Zvolenská Slatina + Ján a Pavel Martinka Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi (sp)  Utorok 15.12.2020 6:00 Zvolenská Slatina Za zdravie a BP pre Miroslava a celú jeho rodinu … Čítaj ďalej…