Farské oznamy 29. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 29. cezročnom týždni rok B 18.10. – 24.10.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 18.10.2021 18:00 Zvolenská Slatina + Pavel a Mária Vaclavíková a starí rodiča Krahulcovi a Bartkoví Sv. Lukáša, evanjelistu, (sv) Utorok 19.10.2021 18:00 Vígľaš + rodičia Juraj a Pavlína, Tomáš a Júlia a starí rodičia … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 28. nedeľa cez rok B

Audio kázeň na 28. nedeľu cez rok B Mk 10,17-30 Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 28. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 28. cezročnom týždni rok B 11.10. – 17.10.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 11.10.2021 18:00 Zvolenská Slatina + rodičia + Ján a súrodenci Pondelok 28. týždňa cez rok Utorok 12.10.2021 18:00 Vígľaš Poďakovanie za 75 rokov života Anny Utorok 28. týždňa cez rok … Čítaj ďalej…

Modlitba sv. ruženca a odpustky

Začína mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné … Čítaj ďalej…

Prisľúbenia Panny Márie tým, ktorí sa modlia ruženec

V mesiaci október môžu získať úplné odpustny tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. (Enchiridion … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 27. nedeľa cez rok B

Audio kázeň na 27. nedeľu cez rok B Mk 10,2-12 Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 27. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 27. cezročnom týždni rok B 4.10. – 10.10.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 4.10.2021 18:00 Zvolenská Slatina + manžel Ján, rodičia a starí rodičia z oboch strán Sv. Františka Assiského (sp) Utorok 5.10.2021 18:00 Vígľaš + Mária Hroncová Utorok 27. týždňa cez rok Streda … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 26. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 26. cezročnom týždni rok B 27.9. – 3.10.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 27.9.2021 18:00 Zvolenská Slatina Za zdravie a BP pri pôrode Anny Sv. Vincenta de Paul, kňaza (sp) Utorok 28.9.2021 18:00 Vígľaš Poďakovanie za 45 rokov Jany a šťastnú operáciu Štefana Utorok … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 25. nedeľa cez rok B

Audio kázeň na 25. nedeľu cez rok B Mk 9,30-37 Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 25. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 25. cezročnom týždni rok B 20.9. – 26.9.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 20.9.2021 18:00 Zvolenská Slatina Za zdravie a BP pre rodinu Očovanovu Sv. Andreja Kima a Pavla Chonga a spol. mučeníkov Utorok 21.9.2021 18:00 Vígľaš + Vilma, Peter a brat Jozef Sv. Matúša, apoštola … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 24. nedeľa cez rok B

Audio kázeň na 24. nedeľu cez rok B Mk 8,27-35 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: „Ty … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 24. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 24. cezročnom týždni rok B 13.9. – 19.9.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 13.9.2021 18:00 Zvolenská Slatina Za zdravie a BP pre Miroslava a Evu Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp)  Utorok 14.9.2021 17:00 Zvolenská Slatina + manželka Mária a rodičia z oboch strán  Patrocínium … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 23. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 23. cezročnom týždni rok B 6.9. – 12.9.2021 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 6.9.2021 18:00 Zvolenská Slatina + Ján Tuček, 1.výr. Pondelok 23. týždňa cez rok Utorok 7.9.2021 18:00 Vígľaš Za zdravie a BP pre rodinu + z rodiny Výbohovej a Valovčanovej Sv. Marka, … Čítaj ďalej…