KÁZEŇ: 19. nedeľa cez rok C

Audio kázeň na 19. nedeľu cez rok C Lk 12,32-48 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 19. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 19. cezročnom týždni rok C 8.8. – 14.8.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 8.8.2022 18:00 Zvolenská Slatina Za zdravie a BP pre deti Sv. Dominika, kňaza (sp) Utorok 9.8.2022 18:00 Vígľaš + Ján Alexander, 1. výr. Sv. Terézie Benedikty od kríža, … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 18. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 18. cezročnom týždni rok C 1.8. – 7.8.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 1.8.2022 Sv. omša nebude   Sv. Alzonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp) Utorok 2.8.2022 Sv. omša nebude   Utorok 18. týždňa cez rok Streda 3.8.2022 … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 18. nedeľa cez rok C

Audio kázeň na 18. nedeľu cez rok C Lk 12,13-21 Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 17. nedeľu cez rok C

Audio kázeň na 17. nedeľu cez rok C Lk 11,1-13 Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 17. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 17. cezročnom týždni rok C 25.7. – 31.7.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 25.7.2022 Sv. omša nebude   Sv. Jakuba, apoštola (sv) Utorok 26.7.2022 Sv. omša nebude   Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie (sp) Streda 27.7.2022 Sv. omša nebude … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 16. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 16. cezročnom týždni rok C 18.7. – 24.7.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 18.7.2022 18:00 Zvolenská Slatina + Pavol Orság, 1.výr.     Pondelok 16. týždňa cez rok Utorok 19.7.2022 18:00 Vígľaš + Anna Spodniaková, 1.výr.   Utorok 16. týždňa cez … Čítaj ďalej…

KÁZEN: 15. nedeľa cez rok C

Audio kázeň na 15 nedeľu cez rok C Lk 10,25-37 Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 15. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 15. cezročnom týždni rok C 11.7. – 17.7.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 11.7.2022 18:00 Zvolenská Slatina + Ján    Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy (sv) Utorok 12.7.2022 18:00 Vígľaš + Ondrej Babic, 1. výr. + Mária a rodičia Utorok 15. … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov rok C

Audio kázeň na sviatok Sv. Cyrila a metoda, slovanských vierozvestov Mt 28,16-20 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 14. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 14. cezročnom týždni rok C 4.7. – 10.7.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 4.7.2022 18:00 Zvolenská Slatina + Jaroslav Jardek, 1.výr.    Pondelok 14. týždňa cez rok  Utorok 5.7.2022 8:00 Vígľaš + Ondrej Záchenský, 2.výr.  Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Sv. Petra a Pavla, apoštolov rok C

Audio kázeň na sviatok sv. Petra a Pavla, apostolov Mt 16, 13-19 Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 13. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 13. cezročnom týždni rok C 27.6. – 3.7.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 27.6.2022 18:00 Zvolenská Slatina + brat Peter, 2. výr. a rodičia   Pondelok 13. týždňa cez rok Utorok 28.6.2022 18:00 Vígľaš + rodičia Jozef a Zuzana Jardeková + starí … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Najsvätejšie Srdce Ježišovo rok C

Audio kázeň na slávnosť Najsvätejšie srdce Ježišovo rok C Lk 15, 3-7 Ježiš povedal farizejom a zákonníkom toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: Narodenie sv. Jána Krstiteľa rok C

Audio kázeň na slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa rok C Lk 1, 57-66. 80 Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude … Čítaj ďalej…

KÁZEŇ: 12. nedeľa cez rok C

Audio kázeň na 12. nedeľu cez rok C Lk 9,18-24 Keď sa raz Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za … Čítaj ďalej…

Farské oznamy 12. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš Oznamy a úmysly sv. omší v 12. cezročnom týždni rok C 20.6. – 26.6.2022 Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok Pondelok 20.6.2022 18:00 Zvolenská Slatina + Ján Ľalík a rodičia   Pondelok 12. týždňa cez rok Utorok 21.6.2022 18:00 Vígľaš + Ondrej, Vilma a dcéra Anna Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka … Čítaj ďalej…