Farské oznamy

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 18. týždni cez rok A
7.7. – 13.8.2017

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
7.8.2017
18:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta Pondelok 18. týždňa cez rok
Utorok
8.8.2017
18:00
Vígľaš
+ Zuzana Jablonková Sv. Dominika, kňaza (sp)
Streda
9.8.2017
18:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice (sp)
Štvrtok
10.8.2017
  Sv. omša nie je Sv. Vavrinca, diakova a mučeníka (sv)
Piatok
11.8.2017
  Sv. omša nie je Sv. Kláry, panny (sp)
Sobota
12.8.2017
  Sv. omša nie je Panna Márie v sobotu
 Nedeľa
13.8.2017
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  19. nedeľa cez rok A
9:30
Zvolenská Slatina
+ manžel Pavel
 • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Prvonedeľná hodinová pobožnosť začne o 13:00 vo Vígľaši a o 13:30 vo Zvolenskej Slatine. Všetci ste srdečne pozvaní.
 • Od stredy 9.8.2017 do pondelka 14.8.2017 budem na dovolenke preto sv. omše v tieto dni nebudú. V nedeľu sv. omše budú ako obvykle. V prípade pohrebov a zaopatrovania ma bude zastupovať dp. Marek Moravčík farár v Očovej.

 

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 19. týždni cez rok A
14.8. – 20.8.2017

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
14.8.2017
  Sv. omša nie je Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza (sp)
 Utorok
15.8.2017
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ján, Emil, Mária Kurčíkoví  Nanebovzatie Panny Mária (sl)
18:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti
Streda
16.8.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ Anna Šimiaková Streda 19. týždňa cez rok
 Štvrtok
17.8.2017
17:00
Zvolenská Slatina
Za ochranu našej farnosti pred Zlom   Štvrtok 19. týždňa cez rok
18:00
Vígľaš
+ otec Rudolf Maštalirc
Piatok
18.8.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ Juraj, 4. výr.
+ Alžbeta, 17. výr.
Piatok 19. týždňa cez rok
Sobota
19.8.2017
8:00
Zvolenská Slatina
+ Juraj Kováčik
+ rodičia Mária a Matúš
Panna Márie v sobotu
 Nedeľa
20.8.2017
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  19. nedeľa cez rok A
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 60 rokov života Jána
 • V utorok je prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Sv. omše budú vo Zvolenskej Slatine o 17:00 a vo Vígľaši o 18:00.
 • Vo Zvolenskej Slatine sa v čase od 17.8.2017 do 20.8.2017 bude konať hudobný festival s účasťou viacerých kapiel, ktoré skryte ale aj navonok vzývajú zlo a satana. Preto Vás prosím, aby sme sa zapojili do duchovného boja proti vplyvom a dôsledkom zlého. Zapojiť sa do duchovného boja môžete nasledujúcim spôsobom:
  • omše (hlavne v čase konania sa festivalu)
  • Adorácie (po sv. omšiach)
  • Modlitbou ruženca (ružencová reťaz začína 17.8.2017 o 12:00 a zapísať sa do nej môžete v kostole)
  • Modlitbou k Michalovi archanjelovi
  • Osobnými modlitbami a obetovaním ťažkosti na tento úmysel
 • V rámci duchovného boja za farnosť sa budeme modliť ružencovú reťaz, ktorá začne vo štvrtok o 12:00 a bude trvať do nedele 12:00. Rozvrh jednotlivých časom a tajomstiev je vzadu na stolíku preto Vás poprosím, aby ste sa na jednotlivé časy pozapisovali.
 • Pred sv. omšami sa budeme modlievať modlitbu k Michalovi Archanjelovi, ktorú máte v laviciach.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Archív farských oznamov 

Leave a Comment