Farské oznamy

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 13. cezročnom týždni rok A
29.6. – 5.7.2020

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
 Pondelok
29.6.2020
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Kamenský, nedož. 70 rokov
+ rodičia z oboch strán
 Sv. Petra a Pavla, apoštolov (sl)
18:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti
Utorok
30.6.2020
18:00
Vígľaš
+ Anna a Mikuláš a ich rodičia Utorok 13. týždňa cez rok
Streda
1.7.2020
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovane za 40 rokov Mariána
+ Elena Ďurišová
Streda 13. týždňa cez rok
Štvrtok
2.7.2020
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 45 rokov manželstva Tomáša a Heleny Návšteva Panny Márie (sv)
Piatok
3.7.2020
17:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre Jaroslava  Sv. Tomáša, apoštola (sv)

Prvý piatok v mesiaci

18:15
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.5 vo Vígľaši
Sobota
4.7.2020
8:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef Kalamár, 1. výr.      Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
5.7.2020
8:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta  Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov (sl)
9:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti
10:30
Zvolenská Slatina
+ manžel Pavel a rodičia a brat Pavel
  • Na budúcu nedeľu bude prvé sv. prijímanie vo Zvolenskej Slatine. Preto budú omše v zmenenom čase. Vo Zvolenskej Slatine budú sv. omše o 8:00 a 10:30 a vo Vígľaši bude sv. omša o 9:00. Prosím modlite sa za tieto detí, ktoré majú prvý krát prijať Ježiša vo Sviatosti Oltárnej do svojho srdca.
  • Chcem poprosiť hlavne mladších ľudí, ktorí by sa chceli zapojiť do pravidelného upratovania našich kostolov, aby sa prihlásili v sakrestii kostola. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým vám, ktorí sa staráte o čistotu a výzdobu našich kostolov. Nech Vám to dobrý Pán Boh odmení.
  • Pozývame vás na denný kresťanský tábor pre deti od 6 do 12 rokov, ktorý sa bude konať vo Zvolenskej Slatine od 3.8. do 7.8. 2020. Pre prihlásenie na tábor je potrebné doniesť kompletne vyplnenú prihlášku aj s požadovanou sumou po telefonickej dohode s Júliou Pastierovičovou. Tel. číslo nájdete na prihláške, ktoré sú položené pri východe z kostola.
  • V sobotu 11.7.2020 bude brigáda pre chlapov. Bude sa rozoberať strecha na hospodárskej budove, ktorá je v havarijnom stave. Prosím prihláste sa u mňa tí, ktorí môžete prísť.
  • Oznamujeme vám, že dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných (prikázaných) bohoslužbách prestal platiť dňa 17.6.2020. Rozhodli o tom slovenskí biskupi na 96. plenárnom zasadaní KBS na Donovaloch. Prosíme vás, aby ste kvôli závažnosti tohto oznamu opakovane oznámili ukončenie dišpenzu vašim veriacim. Biskupi Slovenska.

 

Pavel Cerovský, administrátor

 

Archív farských oznamov 

Vložiť komentár