Farské oznamy

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 26. cezročnom týždni rok A
28.9. – 4.10.2020

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
28.9.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Zuzana Hanulíková Pondelok 26. týždňa cez rok
Utorok
29.9.2020
18:00
Vígľaš
+ manžel Peter a rodičia Peter a Magdaléna Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sv)
Streda
30.9.2020
18:00
Zvolenská Slatina
+ Margita Lalíková, 1.výr. Sv. Hierovyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (sp)
Štvrtok
1.10.2020
18:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre rodinu
+ z rodiny Výbohovej a Valovčanovej  
Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi (sp)
 Piatok
2.10.2020
17:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Jozef, 2.výr. a rodičia Jozef a Mária  Svätých anjelov strážcov (sp)

Prvý piatok v mesiaci  

18:15
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.7 vo Vígľaši
Sobota
3.10.2020
8:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Krnáčová Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
4.10.2020
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  27. nedeľa cez rok A
9:30
Zvolenská Slatina
+ Ján a zosnulí z rodiny Slovákovej a Sucháňovej
  • Začína mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.
  • Kto by sa chcel stať členom Ružencového spoločenstva nech sa nahlási u mňa. Niektoré spoločenstva hlavne vo Vígľaši majú voľné miesta. Viac info o ružencových spoločenstvách je na farskej stránke faraslatina.sk.
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Srdečne Vás pozývame na modlitbové stretnutie za nenarodené deti, ktoré sa bude konať každý prvý piatok v mesiaci po sv. omši v kostole vo Zvolenskej Slatine. Cieľom tohoto stretnutia je spoločne formou modlitby odprosovať a bojovať za tých najmenších, ktorí to sami povedať nedokážu.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca (Halier sv. Petra), ktorá bola pre karanténu presunutá na tento dátum. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Archív farských oznamov 

Vložiť komentár