Farské oznamy

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší vo Veľkom týždni rok A
6.4. – 12.4.2020

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
6.4.2020
Odslúžená
SÚROMNE
+ Ondrej a Magdaléna a brat Ondrej a Anna Pondelok Veľkého týždňa
Utorok
7.4.2020
Odslúžená
SÚROMNE
+ Pavel, Margita a starí rodičia   Utorok Veľkého týždňa
Streda
8.4.2020
Odslúžená
SÚROMNE
+ manžel Milan a syn Peter Streda Veľkého týždňa
Štvrtok
9.4.2020
Odslúžená
SÚROMNE
+ Peter Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok
10.4.2020
Odslúžená
SÚROMNE
  Veľký piatok
Slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota
11.4.2020
Odslúžená
SÚROMNE
Za zdravie a BP pre Janu Biela sobota
 Nedeľa
12.4.2020
Odslúžená
SÚROMNE
Za veriacich farnosti  Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
Odslúžená
SÚROMNE
Poďakovanie za 80 rokov života Jána
  • Vo Veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc jeho mesiášskym vstupom do Jeruzalema.
    Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.
  • Na základe rozhodnutia KBS sa Veľkonočné obrady slúžia bez prítomnosti veriacich. Odporúča sa, aby sa veriaci duchovne (resp. pomocou elektronického média) zapojili do týchto slávení doma.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Archív farských oznamov 

Vložiť komentár