Farské oznamy

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 33. cezročnom týždni rok C
18.11 – 24.11.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
18.11.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Anton, 10. výr. Pondelok 33. týždňa cez rok
Utorok
19.11.2019
17:00
Vígľaš
Poďakovanie za 50 manželstva Vladimíra a Anny Utorok 33. týždňa cez rok
Streda
20.11.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Zuzana Hanulíková
+ Mária Mišíková
Streda 33. týždňa cez rok
Štvrtok
21.11.2019
17:00
Vígľaš
Poďakovanie za 50 manželstva Juraja a Evy Obetovanie Panny Márie (sp)
Piatok
22.11.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Marián    Sv. Cecília, panny a mučenice (sp)
Sobota
23.11.2019
8:00
Vígľaš
+ Ondrej Valovčan
+ Miroslav a Jana
Panny Márie v sobotu   
 Nedeľa
24.11.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  34. nedeľa v cezročnom období C

Krista Kráľa

9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 15 manželstva Jána a Anny
  • Pozývame Vás na prednášku Mgr. Eleny Šubiakovej na tému našich patrónov sv. Cyrila a Metoda a ich misiu na Slovensku. Príďte si vypočuť fakty a odhaliť poklady, ktoré nám Slovákom boli v minulosti Bohom darované. Prednáška bude v nedeľu 12.2019 o 15:00 v kostole Povýšenia Svätého kríža vo Zvolenskej Slatine.
  • Zapisujem úmysly sv. omší na budúci polrok. Zapísať si svoj úmysel môžete po sv. omši v sakrestii kostola alebo na fare.
  • Vo štvrtok o 18:00 bude v kostole vo Zvolenskej Slatine hodinová adorácia. Adorácia je určená pre tichú súkromnú poklonu, môže byť sprevádzaná piesňami chvál a bude trvať hodinu. Pozývame všetkých, ktorí chcú v tichu a chválach zažiť Božiu blízkosť.
  • Prvé sv. prijímanie bude vo Vígľaši 10.5.2020 a vo Zvolenskej Slatine 17.5.2020. Viac info na faraslatina.sk.
  • Dnes je zbierka na seminár. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Archív farských oznamov 

Vložiť komentár