Farské oznamy

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 24. cezročnom týždni rok B
13.9. – 19.9.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
13.9.2021
18:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre Miroslava a Evu Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp)
 Utorok
14.9.2021
17:00
Zvolenská Slatina
+ manželka Mária a rodičia z oboch strán  Patrocínium farského kostola Povýšenia Svätého kríža vo Zvolenskej Slatine (sl)
18:00
Vígľaš
+ Ján, Emília a syn Ján Tučekovci
 Streda
15.9.2021
8:00
Vígľaš
+ Valent, Jozef a Miroslav  Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (sl)
9:30
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých členov ruže č.5 vo Zvolenskej Slatine
Štvrtok
16.9.2021
18:00
Vígľaš
+ Margita, 1.výr. Sv. Kornela a Cypriána, mučeníkov (sp)
Piatok
17.9.2021
18:00
Zvolenská Slatina
+ Peter a Katarína Hriňoví Piatok 24. týždňa cez rok
Sobota
18.9.2021
8:00
Zvolenská Slatina
+ Štefan Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
19.9.2021
8:00
Vígľaš
+ Jozef, Jolana a Monika 25. nedeľa v cezročnom období rok B 

Slávnosť patrocínia farského kostola Povýšenia Svätého kríža vo Zvolenskej Slatine

10:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Patrocínium kostola „Povýšenia sv. kríža“ vo Zvolenskej Slatine oslávime spolu slávnostnou sv. omšou a to v nedeľu 19.9.2021 o 10:00. Preto prosím ženy, ktoré môžu, aby napiekli koláče na ktorých sa po sv. omši na spoločnom agapé pohostíme. Taktiež chcem poprosiť, aby ste prišli v krojoch, aby bola táto slávnosť čo najkrajšia. 
  • Samotné slávenie patróna kostola sa nazýva aj Teda je možnosť získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby boli splnené tradične podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) a návšteva kostola v deň slávnosti. 
  • Nasledujúci štvrtok je tretí v mesiaci. Preto bude hodinová adorácia v tichu kostola. Adorácia začne o 17:30 a ukončenie s požehnaním bude o 18:45. Všetci ste srdečne pozvaní. 
  • Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu budú JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je Poďakovanie za úrodu.

 Pavel Cerovský, administrátor

Archív farských oznamov 

Vložiť komentár