Harmonogram prípravy prvého sv. prijímania 2019

Dátum Čas Miesto Akcia
13.1.2019 Po sv. omšiach Kostol Stretnutie s rodičmi
16.1.2019 17:45 – 18:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
17.1.2019 17:45 – 18:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
30.1.2019 17:45 – 18:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
31.2.2019 17:45 – 18:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
13.2.2019 17:45 – 18:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
14.2.2019 17:45 – 18:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
27.2.2019 17:45 – 18:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
28.2.2019 17:45 – 18:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
13.3.2019 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
14.3.2019 18:45 – 19:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
27.3.2019 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
28.3.2019 18:45 – 19:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
10.4.2019 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
11.4.2019 18:45 – 19:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
24.4.2019 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Skúška k prijímaniu
25.4.2019 18:45 – 19:30 Vígľaš Skúška k prijímaniu
1.5.2019 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Nácvik obradu
4.5.2019 9:00 – 11:00 Zvolenská Slatina Spoveď
5.5.2019 10:00 Zvolenská Slatina Prvé sv. prijímanie
9.5.2019 18:45 – 19:30 Vígľaš Nácvik obradu
11.5.2019 9:00 – 11:00 Vígľaš Spoveď
12.5.2019 10:00 Vígľaš Prvé sv. prijímanie

 

Leave a Comment