Harmonogram prípravy prvého sv. prijímania 2020

Dátum Čas Miesto Akcia
19.1.2020 Po sv. omšiach Kostol Stretnutie s rodičmi
22.1.2020 17:45 – 18:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
23.1.2020 17:45 – 18:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
5.2.2020 17:45 – 18:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
6.2.2020 17:45 – 18:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
19.2.2020 17:45 – 18:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
20.2.2020 17:45 – 18:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
4.3.2020 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
5.3.2020 18:45 – 19:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
18.3.2020 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
19.3.2020 18:45 – 19:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
1.4.2020 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
2.4.2020 18:45 – 19:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
15.4.2020 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
16.4.2020 18:45 – 19:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
29.4.2020 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Skúška k prijímaniu
30.4.2020 18:45 – 19:30 Vígľaš Skúška k prijímaniu
7.5.2020 18:45 – 19:30 Vígľaš Nácvik obradu
9.5.2020 9:00 – 11:00 Vígľaš Spoveď
10.5.2020 10:00 Vígľaš Prvé sv. prijímanie
15.5.2020 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Nácvik obradu
16.5.2020 9:00 – 11:00 Zvolenská Slatina Spoveď
17.5.2020 10:00 Zvolenská Slatina Prvé sv. prijímanie

Vložiť komentár