Harmonogram prípravy prvého sv. prijímania 2016/2017

Dátum Čas Miesto Akcia
29.1.2017 Po sv. omši Zvolenská Slatina a Vígľaš Stretnutie s rodičmi
1.2.2017 17:45 – 18:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
2.2.2017 17:45 – 18:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
15.2.2017 17:45 – 18:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
16.2.2017 17:45 – 18:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
22.2.2017 17:45 – 18:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
23.2.2017 17:45 – 18:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
15.3.2017 17:45 – 18:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
16.3.2017 17:45 – 18:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
29.3.2017 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
30.3.2017 18:45 – 19:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
12.4.2017 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
13.4.2017 18:45 – 19:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
26.4.2017 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
27.4.2017 18:45 – 19:30 Vígľaš Katechéza s deťmi
10.5.2017 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Skúška k prijímaniu
11.5.2017 18:45 – 19:30 Vígľaš Skúška k prijímaniu
19.5.2017 18:45 – 19:30 Zvolenská Slatina Nácvik obradu
20.5.2017 doobeda Zvolenská Slatina Spoveď
21.5.2017 10:00 Zvolenská Slatina Prvé sv. prijímanie Zv. Slatina
25.5.2017 18:45 – 19:45 Vígľaš Nácvik obradu
27.5.2017 doobeda Vígľaš Spoveď
28.5.2017 10:00 Vígľaš Prvé sv. prijímanie VÍGĽAŠ

 

Leave a Comment