Farské oznamy 2. týždeň po Narodení Pána

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v druhom týždni po narodení Pána
4.1. – 10.1.2016

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
4.1.2016
17:00
Zvolenská Slatina
+ rodičov Jozefa a Máriu Pondelok vo Vianočnom období

 

Utorok
5.1.2016
17:00
Vígľaš
+ Ondrej, Katarína, Pavol a syn Ondrej Utorok vo Vianočnom období
 Streda
6.1.2016
7:45
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ružencového bratstva ruže č.1 Vígľaš  Zjavenie Pána (sl)
9:30
Zvolenská Slatina
+ Mária Virguľová
Štvrtok
7.1.2016
17:00
Vígľaš
+ Mária, Anton a Pavol Štvrtok po Zjavení Pána
Piatok
8.1.2016
17:00

Zvolenská Slatina

Poďakovanie za 80 rokov života Anny Piatok po Zjavení Pána
Sobota
9.1.2016
8:00

Zvolenská Slatina

+ rodičov Ondreja a Annu a starých rodičov Sobota po Zjavení Pána
 

Nedeľa
10.1.2016

7:45
Vígľaš
Za veriacich farnosti  

 

Tretia nedeľa po Narodení Pána

Krst Krista Pána

 

 

9:30
Zvolenská Slatina
+ rodičia Ján a Mária Pavlendoví

 

  • V stredu slávime slávnosť a prikázaný sviatok Zjavenie Pána. Z titulu Roku zasväteného života je možné získať práve tento deň úplne odpustky na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec na základe tohoto dekrétu vyhlásil, že veriaci Banskobystrickej diecézy môžu získať úplné odpustky pri zachovaní obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a to na nasledujúcich miestach: Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, všetky farské kostoly, kláštorné kostoly či kláštorné klauzúrne oratóriá – ak sa verejne zapoja do modlitby liturgie hodín, alebo primeranú dobu zotrvajú v zbožnom uvažovaní, ktoré uzavrú Modlitbou Pána, vyznaním viery a vzývaním Panny Márie.
  • V stredu poobede budem chodiť žehnať vaše príbytky. Kto by mal záujem o požehnanie svojho domu nech sa zapíše vzadu na stolíku do zoznamu a prosím nezabudnite tam napísať svoju adresu a kontakt, aby som sa s vami mohol dohodnúť.
  • Koledníci Dobrej noviny vykoledovali vo Zvolenskej Slatine 592,30€ a vo Vígľaši 537,10€, spolu to bolo 1129,30€. Peniaze boli odoslané na účet Dobrej noviny. Všetkým darcom Pán Boh zaplať. Viac o projekte dobrej noviny a ako boli použité peniaze sa môžete dočítať na stránke www.dobranovina.sk.
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Okrem toho, že je prvonedeľná zbierka, je aj prvonedeľná hodinová pobožnosť ktorá začne o 13:00 vo Vígľaši a o 13:30 vo Zvolenskej Slatine. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Vígľaš – čítania v stredu– Anna Sliacka – Mária Nosáľová
    • – čítania v nedeľu – Katarána Budincová – Strelcová

 

  • Ekonomické oznamy:
  Zvolenská Slatina Vígľaš
Zvonček z minulej nedele 322,4 156,30
Bohuznámi na kostol 50€, 20€ 20€
Novoročná zbierka 197,4 155,70
     

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár