Farské oznamy 34. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 33. cezročnom týždni
23.11. – 29.11.2015

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
23.11.2015
17:00
Zvolenská Slatina
+ manžel a rodičia  

Féria

 

Utorok
24.11.2015
17:00
Vígľaš
+ rodičia Žiakoví  a Vargoví Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov (sp)
Streda
25.11.2015
17:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Vojtech a Magdaléna

5. výr.

 

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice (ľs)

 

Štvrtok
26.11.2015
17:00
Vígľaš
+ Vladimír 15. výr.

Wilim

 

Féria

 

Piatok
27.11.2015
17:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu  

Féria

 

Sobota
28.11.2015
8:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Ondrej a Pavlína  

Panny Márie v sobotu (ľs)

 Nedeľa
29.11.2015
7:45
Vígľaš
+ dcéra Anna a Ján  

 

1.      adventná nedeľa v  roku „C“

 

 

9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
 • Na prosbu viacerých z Vás a hlavne kvôli bezpečnosti budú bývať večerné omše v zimnom čase o 17:00. Keď sa bude meniť čas na letný, presunie sa aj čas sv. omší na 18:00.
 • Cez Vianočné obdobie budú v našich obciach Zvolenská Slatina a Vígľaš chodiť koledníci s Dobrou novinou. Kto by mal záujem o prijatie Dobrej noviny a podporu tohto projektu zapíšte sa vzadu na stolíku do zoznamu. Presný čas koledovania sa ešte upresní.
 • Budúca nedeľa je 1. adventná v roku „C“. Začína nový cirkevný rok. Na sv. omše si prineste adventné vence, ktoré vám požehnám.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým darcom srdečné Pán Boh zaplať.

 

 • Ekonomické oznamy:
  Zvonček a ofera: Zvolenská Slatina: 90 €, Vígľaš: 67,2€. Zbierka na seminár bola: Zvolenská Slatina:
  54 €, Vígľaš: 125€. Peniaze boli odoslané na biskupský úrad.
  Bohuznámi na kostol a zo sv. omší 30€. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.

Vígľaš –  nedeľné čítania Emília Pacigová – Anna Sliacka

 

                                   Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment