Avízo Katolíckych novín č.43

Duchovná obnova

Zameriava sa na spiritualitu svätého Jána Pavla II.

Rok zasväteného života

Rubrika približuje históriu a súčasnosť rehoľných sestier salvatoriánok.

Téma

Pozýva vybrať sa po stopách niektorých zruinovaných kláštorov.

Téma týždňa

Katolícke noviny si pripomínajú výročie Ostrihomského rituálu, ktorý obsahuje prvý tlačený liturgický text v slovenskom jazyku.

Listáreň

Odpovedá na otázku, s ktorým hriechom proti Desatoru súvisí pašeráctvo a prevádzačstvo.

 

Využite najrýchlejšiu objednávku na

www.katolickenoviny.sk

Vložiť komentár