Farské oznamy 29. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 29. cezročnom týždni
19.10. – 25.10.2015

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
19.10.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Martin a Anna

+ manželka Margita

 

Féria

Utorok
20.10.2015
18:00
Vígľaš
+ rodičia Anna a Martin a syn Martin  

Féria

Streda
21.10.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Ľudmila a František

+ brat Jozef a Elena

 

Féria

Štvrtok
22.10.2015
18:00
Vígľaš
+ Peter, Vilma a Jozef Sv. Jána Pavla II., pápeža (ľs)
Piatok
23.102015
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján a Anna Jardekoví a rodičia z oboch strán  

Féria

Sobota
24.10.2015
8:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 80 rokov života Vojtecha a požehnanie pre rodiny Panny Márie v sobotu

Nedeľa

25.10.2015
7:45
Vígľaš
Poďakovanie za 60 rokov života Eleny  

 

30. nedeľa v cezročnom období

9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti

 

  • Tak ako každý rok aj budúci rok 2016 bude v našej farnosti „Prvé sväté prijímanie“. Prihlášky som deťom rozdával na hodine náboženstva, poprípade tí, ktorí ich nemajú si ich môžu zobrať v sakrestii kostola. Aby dieťa mohlo ísť na prvé sväté prijímanie musí chodiť na náboženstvo a v nedeľu a prikázané sviatky na sv. omše. (k tomu som deťom rozdával malý slovníček, kde si budú dávať potvrdzovať účasť na nedeľných sv. omšiach). Taktiež budú od nového roku bývať pravidelné stretnutia detí na fare, kde sa deti budú pripravovať. Ak s týmito podmienkami drahí rodičia súhlasíte, vypísanú a podpísanú prihlášku mi môžete odovzdať.
  • V dnešnú nedeľu je zbierka na misie. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • Ekonomické oznamy:
    Zvonček a ofera: Zvolenská Slatina: 149,6 €, Vígľaš: 62,6  € Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
    Bohuznámi na kostol a zo sv. omší  20€, 40€, 10€. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.

Vígľaš –  nedeľné čítania Elena Výbohová – Michaela Výbohová

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár