Farské oznamy 27. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 27. cezročnom týždni
5.10. – 11.10.2015

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
5.10.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ Milan  

Féria

Utorok
6.10.2015
18:00
Vígľaš
+ Zuzana Gáboríková  

Féria

Streda
7.10.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ Milan Tuharský Ružencovej Panny Márie (sp)
Štvrtok
8.10.2015
18:00
Vígľaš
+ Radoslav Bohanka, 1. výr.  

Féria

Piatok
9.102015
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Ján a Margita, brat Ján  

Féria

Sobota
10.10.2015
8:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef Pivka, 10. výr. Panny Márie v sobotu (ľs)

Nedeľa

11.10.2015
7:45
Vígľaš
Poďakovanie za 60 rokov života pre Oľgu   28. nedeľa v cezročnom období
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti

 

  • Vo štvrtok budú v Kriváni kňazské rekolekcie dekanátu Detva. Začnú sa sv. omšou o 9:00 v kostole.
  • Svätý Otec František zvolal na termín 4. – 25. októbra 2015 riadne zasadanie biskupskej synody o rodine. Bude mať charakter riadneho generálneho zasadnutia a zameria sa na hľadanie operatívnych smerníc pre pastoráciu ľudskej osoby a rodiny. Hoci sa my nemôžeme aktívne zapojiť do priebehu synody, môžeme ju podporiť modlitbou, ktorú nás svätý otec František pozýva modliť sa. My sa ju budeme modliť vždy pred sv. omšou do 25.10.2015. Modlitbu máte na laviciach a taktiež je na farskej stránke sk

 

  • Ekonomické oznamy:
    Zvonček a ofera: Zvolenská Slatina: 134,3 €, Vígľaš: 71 €
    Bohuznámi na kostol a zo sv. omší 20€, 20€ Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.

Vígľaš –  nedeľné čítania Luptáková –  Halajová

 

                                   Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár