Avízo Katolíckych novín č.40

Apoštolská cesta

Rubrika mapuje 10. apoštolskú cestu pápeža Františka na Kube a v USA a Svetové stretnutie rodín vo Filadelfii.

 

Duchovná obnova

Katolícke noviny prinášajú zamyslenie o anjeloch.

 

Rok zasväteného života

Predstavuje Kongregáciu sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša.

 

Téma

Pozýva do pustovne sv. Mikuláša z Flüe v krásnom prostredí Štiavnických vrchov.

 

Fotoreportáž týždňa

Mapuje stretnutie výhercov detskej súťaže – Letnej duchovnej olympiády s pracovníkmi redakcie Katolíckych novín v Badíne.

 

Misie

Venujú sa situácii katolíkov vo Fínsku.

 

Využite najrýchlejšiu objednávku na

www.katolickenoviny.sk

Vložiť komentár