Farské oznamy v 1. Vianočnom týždni rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 1. vianočnom týždni rok A
26.12. – 1.1.2023

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
26.12.2022
8:00
Vígľaš
+ Anna Kohútová  Sv. Štefana, prvého mučeníka (sv)
9:30
Zvolenská Slatina
+ Štefan a Mária Halajoví a zosnulí z rodiny Pavlendovej
Utorok
27.12.2022
17:00
Vígľaš
+ manžel Pavel a rodičia z oboch strán, PB pre Annu a syna s rodinami Sv. Jána, apoštola a evanjelistu (sv)       
Streda
28.12.2022
17:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Ján Sv. neviniatok, mučeníkov (sv)        
Štvrtok
29.12.2022
17:00
Vígľaš
+ Otto, Viera, Miroslav a Katarína Piaty deň v oktáve Narodenia Pána       
Piatok
30.12.2022
17:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (sv)
 Sobota
31.12.2022
15:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta   Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána       
16:30
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.9 vo Vígľaši
Nedeľa
1.1.2023
8:00
Vígľaš
Na úmysel celebranta  Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (sl)
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  •  Úplné odpustky sa udeľuje veriacemu, ktorý sa v kostole alebo v kaplnke zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo na speve hymnu Teba, Bože, chválime v posledný deň občianskeho roka, čiže 31. decembra, aby sa tak poďakoval za všetky dobrodenia, ktoré dostal v priebehu končiaceho sa roka. 
  • V sobotu vo sv. omšiach bude ďakovná pobožnosť na konci roka. 
  • Úplné odpustky sa udeľuje veriacemu, ktorý sa v kostole alebo v kaplnke zúčastní na slávnostnom recitovaní alebo na speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý, a to v prvý deň občianskeho roka čiže 1. januára preto, aby si vyprosoval Božiu pomoc do celého nadchádzajúceho roka. 
  • Aj tento školský rok 2022/23 bude prvé sv. prijímanie. Prihlášky si môžete zobrať v sakrestii kostola, na fare alebo stiahnuť z farskej stránky faraslatina.sk a vyplnené odovzdať mne. Ďalšie informácie budú podávané priebežne.

 

   Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár