Farské oznamy na 2. adventný týždeň rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 2. adventnom týždni rok A
5.12. – 11.12.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
5.12.2022
17:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Konôpkoví, syn a manžel Pondelok po 2. adventnej nedeli
Utorok
6.12.2022
17:00
Vígľaš
+ rodičia Nosáľoví a Podolcoví   Sv. Mikuláša, biskupa (ľs)       
Streda
7.12.2022
17:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Milan, otec Karol a starí rodičia z oboch strán Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp)        
 Štvrtok
8.12.2022
17:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Mária (sl)        
18:00
Vígľaš
+ Ľudovít a rodičia z oboch strán
Piatok
9.12.2022
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ilona Barcajová Za zachovanie pokoja a spravodlivosti
Sobota
10.12.2022
8:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef Majdák a zosnulí rodičia z oboch strán Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej (ľs)            
 Nedeľa
11.12.2022
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  3. adventná nedeľa rok A
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 50 rokov života Martina
  •  Aj tento školský rok 2022/2023 bude prvé sv. prijímanie. Prihlášky si môžete zobrať v sakrestii kostola, na fare alebo stiahnuť z farskej stránky faraslatina.sk a vyplnené odovzdať mne. Ďalšie informácie budú podávané priebežne. 
  • Oznam pre birmovancov. Najbližšie stretnutie birmovancov bude v pondelok 5.12.2022 o 17:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 9.12.2022 o 17:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Bude test z toho čo ste sa naučili. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk. 
  • Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsah zimných kántrových dní je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. My budem sláviť kántrový deň v piatok s omšovým formulárom: Za zachovanie pokoja a spravodlivosti. 
  • Zapisujem úmysly sv. omší na budúci polrok. Zapísať si svoj úmysel môžete po sv. omši v sakrestii kostola alebo na fare. 
  • Spovedať chorých a nevládnych k Vianociam budem v utorok 13.12.2022 doobeda. Zapísať svojich chorých môžete do zoznamu v kostole vzadu na stolíku. 
  • Vianočná sv. spoveď bude v nedeľu 11.12.2022 medzi 15:00 a 16:00 v kostoloch vo Zvolenskej Slatine a vo Vígľaši. Prídu Všetci kňazi dekanátu. Všetci ste srdečne poznaný dobre sa vyspovedať. 
  • Každú stredu vo Zvolenskej Slatine a každý štvrtok vo Vígľaši sa budeme pred omšou modliť ruženec s úmyslom za ochranu farnosti pred zlom. Tak isto budú na tento úmysel obetovane aj prvopiatkové adorácie. Pobožnosti budem viesť ja ako správca farnosti. 
  • Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Po sv. omšiach bude prvonedeľná Eucharistická pobožnosť. Taktiež bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať..

  

 Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár