Oznam pre birmovancov

Ôsma katechéza pre birmovancov bude v pondelok 21.11.2022 o 17:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 25.11.2022 o 17:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Taktiež pripomínam birmovancov, aby vytrvali v prvých piatkoch, ktoré sú podmienkou k prijatiu sviatosti birmovania. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk. 

Vložiť komentár