Sv. omša v zámockej kaplnke

V utorok 29.10.2015 je sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov. Keďže v našej farnosti vo Vígľaši je zámocká kaplnka zasvätená sv. Michalovi archanjelovi, bude tam v utorok večer o 18:00 sv. omša. V tento deň sv. omša v kostole vo Vígľaši nebude.

 

Vložiť komentár