Farské oznamy 32. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 32. cezročnom týždni rok C
7.11. – 13.11.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
7.11.2022
17:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre Emíliu, Evu a Štefana Pondelok 32. týždňa cez rok    
Utorok
8.11.2022
17:00
Vígľaš
+ Katarína, Jozef a ich deti, nevesta a zaťovia Utorok 32. týždňa cez rok       
Streda
9.11.2022
17:00
Zvolenská Slatina
Zosnulí z rodiny Štangovej Výročie posviacky Lateránskej baziliky (sv)
Štvrtok
10.11.2022
17:00
Vígľaš
+ rodičia Július a Anna, Ján a Mária a starí rodičia Nosáľoví a Blažkoví Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (sp)    
Piatok
11.11.2022
17:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef a Anna a rodičia z oboch strán Sv. Martina z Tours, biskupa (sp)
Sobota
12.11.2022
8:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre Janku      Výročie posviacky filiálneho kostola vo Vígľaši (sl)     
Nedeľa
13.11.2022
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  33. nedeľa cez rok C
9:30
Zvolenská Slatina
+ Ján a Margita
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po sv. omšiach bude prvonedeľná Eucharistická pobožnosť. Taktiež bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.
  • Oznam pre birmovancov. Najbližšie katechézy budú v pondelok 7.11.2022 o 17:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 11.11.2022 o 17:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Taktiež pripomínam birmovancov, aby vytrvali v prvých piatkoch, ktoré sú podmienkou k prijatiu sviatosti birmovania. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk.
  • V stredu je sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky. Od poludnia 8.11. do polnoci 9.11. môžeme za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky, ak nábožne navštívime katedrálny chrám a tam sa pomodlíme Modlitbu Pána (Otče náš) a vyznanie viery (Verím v [jedného] Boha).
  • V sobotu je výročie posviacky filiálneho kostola vo Vígľaši. Kto sa v tento deň zúčastní na omši, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Všetci ste na túto slávnosť srdečne pozvaní.
  • Zapisujem úmysly sv. omší na budúci polrok. Zatiaľ zapisujem iba prvé výročia úmrtia a životné jubileá. Zapísať si svoj úmysel môžete po sv. omši v sakrestii kostola alebo na fare.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár