Farské oznamy 26. týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 26. cezročnom týždni
28.9. – 4.10.2015

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
28.9.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef 1. výročie

+ Peter 10. výročie

Sv. Václava, mučeníka (ľs)
Utorok
29.9.2015
18:00
Vígľaš – Zámok
+ Katarína, Ján a Jozef Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov (sv)
Streda
30.9.2015
18:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Jozef

+ rodičia a starý rodičia, + Anna

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (sp)
Štvrtok
1.10.2015
18:00
Vígľaš
+ Štefan Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi (sp)
 

Piatok
2.10.2015

17:00
Zvolenská Slatina
+ z rodiny Urbanovej a Mojžišovej  

 

Sv. anjelov strážcov (sp)

18:15

Vígľaš

+ Jolana Kmeťová 1. výročie
Sobota
3.10.2015
8:00
Zvolenská Slatina
+ Jolana 10. výročie Panny Márie v sobotu (ľs)

Nedeľa

4.10.2015
7:45
Vígľaš
+ Mária Hroncová   27. nedeľa v cezročnom období
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti

 

 • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:00 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 15:45 – 17:00.
 • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná hodinová pobožnosť začne o 13:00 vo Vígľaši a o 13:30 vo Zvolenskej Slatine. Všetci ste srdečne pozvaní.
 • V utorok je sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov. Keďže v našej farnosti vo Vígľaši je zámocká kaplnka zasvätená sv. Michalovi archanjelovi, bude tam v utorok večer o 18:00 sv. omša. V tento deň sv. omša v kostole nebude.
 • Chcem poďakovať všetkým, ktorí upratali pivnice fary, vymaľovali a zariadili miestnosť pre deti, ktoré tam budú nacvičovať na spevokol. Všetkých srdečne Pán Boh zaplať.
 • Začína mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.
 • Vo Zvolenskej Slatine sa plánuje založiť múzeum Slovenskej ľudovej kultúry a tradícii z Podpoľania. Ak by ste chceli prispieť svojou trošku (staré kroje, nepotrebné veci po starých rodičov), prosím kontaktujte faru alebo Ing. Pavla Getlera, ktorý bude správcom tohto múzea.
  Telefóny kontakt: 0918 354 575. V prípade darovania celého kroja sa meno danej osoby bude nachádzať pri kroji v múzeu. Za pomoc ďakujeme.
 • Televízia Lux a rádio Lumen, naše katolícke média, nás veriacich prosia o podporu. Kto by mal záujem, vzadu na stolíku sú poštové poukážky cez ktoré ich môžete podporiť.
 • Ekonomické oznamy:
  Zvonček a ofera: Zvolenská Slatina: 123,9 €, Vígľaš: 69 €
  Bohuznámi na kostol a zo sv. omší 10€, 20€ Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.

Vígľaš –  nedeľné čítania Mesíková – Krajčovičová

 

                                   Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár