Farské oznamy 25. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 25. cezročnom týždni rok C
19.9. – 25.9.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
19.9.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Milan, otec Karol a krstný otec Eduard Pondelok 25. týždňa cez rok 
Utorok
20.9.2022
18:00
Vígľaš
+ rodina Výbohová a Valovčanová Sv. Andreja Kima Taegona, Pavla Chonga Hasanga a spol. mučeníkov (sp)
Streda
21.9.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ Štefan Kurčík Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu (sv)
Štvrtok
22.9.2022
18:00
Vígľaš
+ rodičia Peter a Magdaléna a brat Peter Štvrtok 25. týždňa cez rok 
Piatok
23.9.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Katarína a Peter Hriň Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza (sp)
Sobota
24.9.2022
8:00
Zvolenská Slatina
+ Emília Nosáľová, 5. výr.   Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Františka Xaverského (sv)  
Nedeľa
25.9.2022
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 26. nedeľa cez rok C
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 60 rokov
Mária a Ján
  •  Oznam pre birmovancov. Najbližšie katechézy budú v pondelok 19.9.2022 o 18:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 23.9.2022 o 18:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Taktiež pripomínam birmovancov, aby vytrvali v prvých piatkoch, ktoré sú podmienkou k prijatiu sviatosti birmovania. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk. 
  • Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je Poďakovanie za úrodu. My budeme kántrový deň sláviť v piatok v formulárom sv. omše „Na poďakovanie za úrodu.“

 Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár