KÁZEŇ: Sedembolestnej Panny Márie

Audio kázeň na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, partónky Slovenska

Lk 2,33-35

Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

Vložiť komentár