Farské oznamy 23. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 23. cezročnom týždni rok C
5.9. – 11.9.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
5.9.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Amália a František a bratia Mikuláš a Štefan Pondelok 23. týždňa cez rok
Utorok
6.9.2022
18:00
Vígľaš
+ rodičia Štefan a Magdaléna Utorok 23. týždňa cez rok
Streda
7.9.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ Štefan, Ján a ich rodičia a starí rodičia z oboch strán Sv. Marka Križina, Melichara a Štefana mučeníkov (sp)
Štvrtok
8.9.2022
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 50 rokov života Jaroslava Narodenie Panny Márie (sl) patrocínium kostola vo Vígľaši
Piatok
9.9.2022
18:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a PB pre Štefana Piatok 23. týždňa cez rok
Sobota
10.9.2022
8:00
Zvolenská Slatina
+ Ondrej Pleva Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu  
 Nedeľa
11.9.2022
8:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 40 rokov života Jána a 10 rokov manželstva Ján a Radoslava 24. nedeľa cez rok C

Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie (sl) Patrocínium filiálneho kostola vo Vígľaši

10:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po sv. omšiach bude prvonedeľná Eucharistická pobožnosť. Taktiež bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať. 
  • Oznam pre birmovancov. Po letných prázdninách pokračuje príprava k prijatiu sviatosti birmovania. Pokračovať budeme ako sme začali na jar. Najbližšie katechézy budú v pondelok 5.9.2022 o 18:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 9.9.2022 o 18:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Taktiež pripomínam birmovancov, aby vytrvali v prvých piatkoch, ktoré sú podmienkou k prijatiu sviatosti birmovania. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk. 
  • Vo štvrtok 8.9.2022 je sviatok Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, patrónky kostola vo Vígľaši. Patrocínium tohto kostola oslávime spolu slávnostnou sv. omšou a to v nedeľu 11.9.2022 o 10:00. Preto prosím ženy, ktoré môžu, aby napiekli koláče na ktorých sa po sv. omši na spoločnom agapé pohostíme. Taktiež chcem poprosiť, aby ste prišli v krojoch, aby bola táto slávnosť čo najkrajšia. 
  • Samotné slávenie patróna kostola sa nazýva aj odpust. Teda je možnosť získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby boli splnené tradične podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) a návšteva kostola v deň slávnosti. 
  • Ohlášky: Oznamujeme, že vo farnosti Breznica si chcú vyslúžia sviatosť manželstva Tomáš Moravec a Barbora Ongradyová. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade!

  Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár