Farské oznamy 22. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 22. cezročnom týždni rok C
29.8. – 4.9.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
29.8.2022
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 60 rokov života Anny a BP pre celú rodinu Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa (sp)
Utorok
30.8.2022
18:00
Vígľaš
+ Anna a dcéra Anna Utorok 22. týždňa cez rok
Streda
31.8.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ Pavol a Mária Václavíkoví a starí rodičia Krahulcoví a Bartkoví Streda 22. týždňa cez rok
Štvrtok
1.9.2022
18:00
Vígľaš
+ manžel Peter a rodičia z oboch strán, bratia Peter a Pavol Štvrtok 22. týždňa cez rok
 Piatok
2.9.2022
17:00
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých členov ruže č.4 vo Zvolenskej Slatine Prvý piatok v mesiaci

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

18:15
Vígľaš
+ Ivan a rodičia z oboch strán
Sobota
3.9.2022
8:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Marcinekoví, brat s manželkou a sestra s manželom Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (sp)  
 Nedeľa
4.9.2022
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 23. nedeľa cez rok C
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 70 rokov života Alžbety
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00. 
  • Budúca nedeľa prvá nedeľa v mesiaci. Po sv. omšiach bude prvonedeľná Eucharistická pobožnosť. Taktiež bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať. 
  • Oznam pre birmovancov. Po letných prázdninách pokračuje príprava k prijatiu sviatosti birmovania. Pokračovať budeme ako sme začali na jar. Najbližšie katechézy budú v pondelok 5.9.2022 o 18:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 9.9.2022 o 18:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Taktiež pripomínam birmovancov, aby vytrvali v prvých piatkoch, ktoré sú podmienkou k prijatiu sviatosti birmovania. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk. 
  • Vo štvrtok 8.9.2022 je sviatok Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, patrónky kostola vo Vígľaši. Patrocínium tohto kostola oslávime spolu slávnostnou sv. omšou a to v nedeľu 11.9.2022 o 10:00. Preto prosím ženy, ktoré môžu, aby napiekli koláče na ktorých sa po sv. omši na spoločnom agapé pohostíme. Taktiež chcem poprosiť, aby ste prišli v krojoch, aby bola táto slávnosť čo najkrajšia. 
  • Samotné slávenie patróna kostola sa nazýva aj odpust. Teda je možnosť získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby boli splnené tradične podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) a návšteva kostola v deň slávnosti. 
  • Ohlášky: Oznamujeme, že vo farnosti Breznica si chcú vyslúžia sviatosť manželstva Tomáš Moravec a Barbora Ongradyová. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade! 

 

 Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár