Farské oznamy 18. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 18. cezročnom týždni rok C
1.8. – 7.8.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
1.8.2022
Sv. omša nebude   Sv. Alzonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp)
Utorok
2.8.2022
Sv. omša nebude   Utorok 18. týždňa cez rok
Streda
3.8.2022
Sv. omša nebude   Streda 18. týždňa cez rok
Štvrtok
4.8.2022
Sv. omša nebude   Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza (sp)
Piatok
5.8.2022
17:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za dar manželstva a za zdravie BP pre rodinu Hroncovú  Prvý piatok v mesiaci

Najsvätejšie Srdce Ježišovo

18:15
Vígľaš
Na úmysel celebranta
Sobota
6.8.2022
Sv. omša nebude   Premenenie Pána (sv)
Nedeľa
7.8.2022
8:00
Vígľaš
Na úmysel celebranta 19. nedeľa cez rok C
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, preto dnes bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár