Farské oznamy 11. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 11. cezročnom týždni rok C
13.6. – 19.6.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
13.6.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Anton
+ Matúš  
Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (sp)
Utorok
14.6.2022
18:00
Vígľaš
+ Miroslav, Ján a rodičia z oboch strán Utorok 11. týždňa cez rok
Streda
15.6.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mária a Anton a ich deti Anna a Július Streda 11. týždňa cez rok
 Štvrtok
16.6.2022
17:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti  Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (sl)
18:30
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.5 vo Vígľaši
Piatok
17.6.2022
18:00
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých z rodiny Lališovej Piatok 11. týždňa cez rok
Sobota
18.6.2022
8:00
Zvolenská Slatina
+ Ján a Mária a synovia Ján a Jozef Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu (ľs)
 Nedeľa
19.6.2022
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  12. nedeľa cez rok C
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 43 rokov života Evy a za zdravie a BP pre rodinu
  •  Budúci týždeň bude druhá katechéza pre birmovancov. V pondelok 13.6.2022 o 18:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 17.6.2022 o 18:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz pre birmovancov je na farskej stránke faraslatina.sk. 
  • Vo štvrtok je slávnosť a prikázaný sviatok Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú vo Zvolenskej Slatine o 17:00 a vo Vígľaši o 18:30. Po sv. omšiach bude procesia s Najsvätejšou Sviatosťou. Pri nábožnej účasti na procesii Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 
  • Taktiež pozývam na túto slávnosť prvoprijímajúce deti, ktoré si môžete doniesť lupene kvetov, ktoré potom budete v procesii rozsýpať pred Oltárnou Sviatosťou. 
  • Zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúci polrok, teda do konca decembra. Môžete ma osloviť v sakrestii kostola po sv. omši, na fare alebo telefonicky. 

 

 Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár