Farské oznamy 7. veľkonočný týždeň C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 7. veľkonočnom týždni rok C
30.5. – 5.6.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
30.5.2022
18:00
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých členov rodín Kováčovej a Nemčokovej   Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli
Utorok
31.5.2022
18:00
Vígľaš
+ Juraj, Jozef, Anna a Elena Utorok po 7. veľkonočnej nedeli
Streda
1.6.2022
18:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre Zuzanu a obrátenie Anny, Lukáša a Olivera Letné kántrové dni
Za jednotu kresťanov
Štvrtok
2.6.2022
18:00
Vígľaš
+ rodičia Šoucoví a Babicoví a starí rodičia z oboch strán Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli
 Piatok
3.6.2022
17:00
Zvolenská Slatina
+ Rudolf, 20. výr., zosnulí z rodiny Sucháňovej a Slovákovej  Prvý piatok v mesiaci

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

18:15
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.4 vo Vígľaši
Sobota
4.6.2022
8:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 60 rokov života Jany O Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie
 Nedeľa
5.6.2022
8:00
Vígľaš
+ Mikuláš Kamenský a jeho rodičia  Zoslanie Ducha Svätého
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  •  V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je však iba jeden deň. Obsah letných kántrových dní je Prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. My budeme sláviť kántrový deň v stredu. 
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00. 
  • Katechéza pre birmovancov bude budúci týždeň podľa jednotlivých skupín. Nakoniec som rozhodol tak, že budú iba dve skupiny. Jedna skupina vo Zvolenskej Slatine a druhá vo Vígľaši. Vo Vígľaši v kostole bude stretnutie v pondelok o 18:45 a v kostole vo Zvolenskej Slatine v piatok o 19:00. Všetko ostatné platí ako sme sa v piatok dohodli. 
  • Zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúci polrok, teda do konca decembra. Cely máj budem zapisovať iba prvé výročia a životné jubileá. Ostatné úmysly budem zapisovať od júna. 
  • Dnes je zbierka zbierka na katolícke masmédia. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 
  • Budúca nedeľa je nedeľa Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Taktiež bude prvá nedeľa v mesiaci. Po sv. omšiach bude prvonedeľná Eucharistická pobožnosť. Bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať. 

 Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár