Katolícke noviny 20/2022

Téma týždňa/Reportáž/Rozhovor
Katolícke noviny zaostrujú na integráciu utečencov z Ukrajiny na Slovensku. Pomocnú ruku im podávajú aj v Centre solidarity v Bratislave-Petržalke. Tiež sa rozprávajú s riaditeľom Bratislavskej arcidiecéznej charity Borisom Hrdým.

Listáreň
Odpovedá na otázku, akou formou sa do pomoci utečencom z Ukrajiny zapája Cirkev na Slovensku.

Profil
Približuje príbeh Ukrajinky Ľubky Susly, ktorá prišla na Slovensko pred vyše desiatimi rokmi.

Duchovná obnova
Vysvetľuje, že pokoj vychádza z láskavého srdca a že zmena sŕdc je dôležitejšia ako zmena zákonov.

Misie
Predstavujú misijné veľdielo Paulíny Jaricotovej. Nikdy nenavštívila misijné krajiny, a predsa sa stala matkou misií.

Kultúra
Rubrika si pripomína život a tvorbu Janka Kráľa.

Vložiť komentár