Farské oznamy 5. veľkonočný týždeň C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 5. veľkonočnom týždni rok C
16.5. – 22.5.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
16.5.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Helena a Ján a brat Ján Kurčíkoví Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka (sp)
Utorok
17.5.2022
18:00
Vígľaš
+ Štefan, Ján a ich rodičia a starí rodičia z oboch strán Utorok po 5. veľkonočnej nedeli
Streda
18.5.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ Rudolf, Emília a Ján Streda po 5. veľkonočnej nedeli
Štvrtok
19.5.2022
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 50 rokov Emílie Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
Piatok
20.5.2022
18:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre Annu Piatok po 5. veľkonočnej nedeli
Sobota
21.5.2022
8:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia a starí rodičia Gáburikoví z oboch strán Sobota po 5. veľkonočnej nedeli
 Nedeľa
22.5.2022
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  6. Veľkonočná nedeľa
Prvé sv. prijímanie vo Zvolenskej Slatine
10:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 60 rokov života Emílie
  •  Na budúcu nedeľu bude v kostole vo Zvolenskej Slatine prvé sv. prijímanie. Sv. omša bude o 10:00. Modlite sa za týchto 9 detí, ktoré prvý krát príjmu Telo Kristovo do svojho života. 
  • Prvé organizačné stretnutie birmovancov ohľadom priebehu a prípravy birmovky bude v piatok 27.5.2022 o 18:30 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Účasť je nutná. 
  • Zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúci polrok, teda do konca decembra. Cely máj budem zapisovať iba prvé výročia a životné jubileá. Ostatné úmysly budem zapisovať od júna.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár