Katolícke noviny 19/2022

Téma/Duchovná obnova
Katolícke noviny sa tematicky venujú ekológii a starostlivosti o náš spoločný domov. Vysvetľujú, aký vzťah by mal mať kresťan ku klimatickej zmene

Reportáž
Katolícke noviny predstavujú Spojenú školu svätého Jána Pavla II. v Poprade, ktorá získala titul Zelená škola.

Rozhovor
Klimatológ Pavol Šťastný rozpráva o tom, aká je v súčasnosti reálna možnosť ovplyvniť klimatické problémy našej planéty.

Listáreň
Odpovedá na otázku, akú individuálnu mieru zodpovednosti má kresťan za životné prostredie.

Kultúra
Približuje históriu a súčasnosť Východoslovenského múzea v Košiciach, ktoré si pripomína 150. výročie svojho vzniku.

Misie a rozvoj
Rubrika prináša rozhovor so saleziánom Štefanom Kormančíkom, ktorý bol nedávno v Južnom Su

Vložiť komentár