Farské oznamy 1. veľkonočný týždeň C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 1. veľkonočnom týždni rok C
18.4. – 24.4.2022

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
 Pondelok
18.4.2022
8:00
Vígľaš
Na úmysel celebranta  Pondelok vo veľkonočnej oktáve
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 80 rokov života Jána a BP pre rodinu
Utorok
19.4.2022
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 10 rokov života Gabiky Utorok vo veľkonočnej oktáve
Streda
20.4.2022
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 25 rokov manželstva Martina a Kataríny Streda vo veľkonočnej oktáve
Štvrtok
21.4.2022
18:00
Vígľaš
+ Miroslav, nedož. 80 rokov Štvrtok vo veľkonočnej oktáve
Piatok
22.4.2022
18:00
Zvolenská Slatina
+ Božena Sokáčová Piatok vo veľkonočnej oktáve
Sobota
23.4.2022
8:00
Vígľaš
+ Mária Marcineková Sobota vo veľkonočnej oktáve
 Nedeľa
24.4.2022
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  2. Veľkonočná nedeľa

 Nedeľa Božieho Milosrdenstva

9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 20 rokov manželstva Pavla a Hany
  •  Obdobie päťdesiatich dní od Nedele Pánovho zmŕtvychvstania do nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ba ako jedna „veľká nedeľa“. Predovšetkým v týchto dňoch sa spieva Aleluja. Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná. 
  • Nasledujúca nedeľa je druhá Veľkonočná a taktiež sa nazýva Nedeľa Božieho milosrdenstva. Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. Spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. 
  • Nasledujúci štvrtok je tretí v mesiaci. Preto bude vo Zvolenskej Slatine hodinová adorácia v tichu kostola. Adorácia začne o 17:30 a ukončenie s požehnaním bude o 18:45. Všetci ste srdečne pozvaní. 
  • Kto by mal záujem súkromne sa pomodliť v tichu kostola, dohodnite sa so mnou, aby som vám otvoril kostol. 
  • Sviatosť birmovania sa bude udeľovať vo farnosti Zvolenská Slatina na jar 2023. Príprava na birmovku začne na jar 2022 (presný termín bude upresnený). Kto ešte túto sviatosť neprijal, môže sa prostredníctvom prihlášky na ňu prihlásiť. Podmienkou je vek birmovanca v čase birmovky minimálne 13 rokov. 

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár