Povinná účasť na sv. omšiach

S veľkou vďakou voči Pánu Bohu môžeme konštatovať, že V Európe aj na Slovensku sa postupne zlepšuje pandemická situácia.  Zlepšenie situácie a vypnutie núdzového stavu ma vedie k tomu, aby som ako ordinár zrušil dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Tento dišpenz ruším od Prvej pôstnej nedele (6.3.2022).

Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili (zachovávaním opatrení, nezištnou pomocou v zdravotníckych zariadeniach, očkovaním…) o zmiernenie chorobnosti a o nižší počet úmrtí v našej krajine.

 

Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup Banskobystrickej diecézy

Vložiť komentár