Farské oznamy na 1. adventný týždeň rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 1. adventnom týždni rok C
29.11. – 5.12.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
29.11.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ manželka Elena, 3. výr.
+ manžel Peter a syn Peter
Pondelok po 1.adventnej nedeli
Utorok
30.11.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Mária a Ondrej Oravec Sv. Ondreja, apoštola (sv)
Streda
1.12.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Mária, Ján a Matúš Streda po 1.adventnej nedeli
Štvrtok
2.12.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Poďakovanie za 50 rokov Jána a za zdravie a BP rodine Štvrtok po 1.adventnej nedeli
 Piatok
3.12.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Ondrej a Magdaléna, Ondrej a Anna  Sv. Františka Xaverského, kňaza (sv)
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Za živých a zosnulých členov ruže č.9 vo Vígľaši
Sobota
4.12.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Pavol a Margita Juchoví
+ Martin Jucha
Sobota po 1.adventnej nedeli
 Nedeľa
5.12.2021
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Za veriacich farnosti  2. adventná nedeľa C
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
Poďakovanie za 25 rokov života Adama
ODSLÚŽENÁ
SÚKROMNE
+ Igor Lepeň
  •  S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazujú verejné bohoslužby. V prípade individuálnej pastorácie kontaktujte správcu farnosti na tel.: 0908806670. Naplánované úmysly sv. omší budú odslúžené súkromne. 
  • Zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúc polrok. Zatiaľ zapisujem iba prvé výročia a životné jubileá. Ostatné úmysly zapisujem od 1.12.2021. 
  • Od 3.11.2021 až do odvolania vydal diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec, dišpenz o oslobodení od účasti na svätej omši pre tých veriacich, ktorí sú vo farnostiach, ktoré sa v rámci platného Covid automatu podľa okresov nachádzajú v 3. stupni ohrozenia (čierna farba).

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár