Farské oznamy 33. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 33. cezročnom týždni rok B
15.11. – 21.11.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
15.11.2021
17:00 – základ
Zvolenská Slatina
+ manžel Ján a rodičov Cerovských Pondelok 33. týždňa cez rok
Utorok
16.11.2021
17:00 – základ
Vígľaš
+ rodičia Paulína a Štefan a ich rodičia Utorok 33. týždňa cez rok
Streda
17.11.2021
17:00 – základ
Zvolenská Slatina
+ Štefan, Zuzana a Jozef Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky (sp)
Štvrtok
18.11.2021
17:00 – základ
Vígľaš
+ Ján Cerovský Štvrtok 33. týždňa cez rok
Piatok
19.11.2021
17:00 – základ
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 65 rokov života Ondreja Piatok 33. týždňa cez rok
Sobota
20.11.2021
8:00 – základ
Zvolenská Slatina
+ Ján Lalík a rodičia Peter, Zuzana a Mária Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
21.11.2021
7:00 – zaočkovaní
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti   34. nedeľa v cezročnom období rok B

Krista Kráľa 

8:00 – základ
Vígľaš
Na úmysel celebranta
9:30 – základ
Zvolenská Slatina
+ Jolana Kušnieriková
  • Aj v našich kostoloch musíme urobiť covid obmedzenia. Kostol bude fungovať v obmedzeniach podľa rozpisu v základe a v nedeľu bude jedna omša vo Zvolenskej Slatine pre zaočkovaných. Prosím tých, ktorí majú svoj úmysel sv. omše, aby prišli do kostola ako prví, aby sa im ušlo miesto. Potom ostatní, kým sa nenaplní kapacita kostola. Tí, ktorí sa do kostola nedostanú, môžu ostať pred kostolom, kde im bude počas prijímania prinesené sv. prijímanie. Pri základe je kapacita kostola vo Zvolenskej Slatine 14 ľudí a vo Vígľaši 12 ľudí. V nedeľu je pre zaočkovaných kapacita 100 ľudí. 
  • Od 3.11.2021 až do odvolania vydal diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec, dišpenz o oslobodení od účasti na svätej omši pre tých veriacich, ktorí sú vo farnostiach, ktoré sa v rámci platného Covid automatu podľa okresov nachádzajú v 3. stupni ohrozenia (čierna farba). 
  • V pondelok bude v kostole vo Zvolenskej Slatine predpísaná celodenná adorácia. Začne o 9:00 a uloženie s požehnaním bude večer pred sv. omšou. Vzadu na stolíku je zoznam, do ktorého sa môžete zapísať, aby kostol neostal prázdny. 
  • Zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúc polrok. Zatiaľ zapisujem iba prvé výročia a životné jubileá. Ostatné úmysly zapisujem od 1.12.2021. 
  • Dnes je jesenná zbierka pre potreby kňazského seminára. Pre našu diecézu momentálne študuje 13 bohoslovcov. 

  

 

* Pod “základom“ sa pre potreby Covid Automatu myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

* Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

* Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno- dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

 

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár