Farské oznamy 31. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 31. cezročnom týždni rok B
1.11. – 7.11.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
 Pondelok
1.11.2021
8:00
Vígľaš
+ Ján Výboh a Mária
+ manžel Ondrej a syn Ondrej
 Všetkých svätých (sl)
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
 Utorok
2.11.2021
17:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef a rodičia z oboch strán  Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
18:00
Vígľaš
+ Agnesa, Ján a brat Ján
Streda
3.11.2021
17:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre deti a vnúčatá Streda 31. týždňa cez rok
Štvrtok
4.11.2021
17:00
Vígľaš
+ Peter, Jozef, Peter a Eva Sv. Karola Boromejského, biskupa (sp)
 Piatok
5.11.2021
17:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 85 rokov života Márie  Prvý piatok v mesiaci
O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
18:15
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.8 vo Vígľaši
Sobota
6.11.2021
8:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 50 rokov manželstva Vladimíra a Anny Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
7.11.2021
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  32. nedeľa v cezročnom období rok B 
9:30
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých z rodiny Slovákovej a Kukuliakovej
 • Od pondelka sa menia časy sv. omší a to večer z 18:00 na 17:00. 
 • Od pondelka a celú nasledujúcu oktávu je možnosť získať úplné odpustky, ktoré môžu byť pripočítané iba dušiam v očistci. Potrebné je:
  Odpustky 1.11. – 2.11.2019 – Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Je potrebné splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
  Odpustky od 1.11. – 8.11.2019 – Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.
  Odpustky celý mesiac november. Apoštolská penitenciária potvrdzuje a rozširuje odpustky na celý mesiac november 2021. Znamená to, že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.
  Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. 
 • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00. 
 • Od pondelka zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúc polrok. Zatiaľ zapisujem iba prvé výročia a životné jubileá. Ostatné úmysly zapisujem od 1.12.2021. 
 • Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa vo štvrtok zúčastnili brigády okolo kostola. Hlavne deťom a mladým, ktorí obetovali svoj prázdninový čas a pomohli pri hrabaní listov. 

 

 Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár