Farské oznamy 26. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 26. cezročnom týždni rok B
27.9. – 3.10.2021

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
27.9.2021
18:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pri pôrode Anny Sv. Vincenta de Paul, kňaza (sp)
Utorok
28.9.2021
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 45 rokov Jany a šťastnú operáciu Štefana Utorok 26. týždňa cez rok
Streda
29.9.2021
18:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Jozef, 3.výr. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sv)
Štvrtok
30.9.2021
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 30 rokov života Justíny a požehnanie pre rodinu Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (sp)
 Piatok
1.10.2021
17:00
Zvolenská Slatina
+ Štefan, Katarína a starí rodičia z oboch strán  Sv. Terézie z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi (sp)

Prvý piatok v mesiaci

18:15
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.7 vo Vígľaši
Sobota
2.10.2021
8:00
Vígľaš
+ Jozef Rusko, 1.výr. Svätých anjelov strážcov (sp)
 Nedeľa
3.10.2021
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  27. nedeľa v cezročnom období rok B 
9:30
Zvolenská Slatina
+ Jozef Nosáľ, 9.výr.
  •  Dnes je celoslovenská zbierka pre chudobných na Kube, ktorú vyhlásila KBS. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať. 
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00. 
  • Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po sv. omšiach bude prvonedeľná Eucharistická pobožnosť. Taktiež bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať. 
  • V piatok začína mesiac október, ktorý je ružencovým mesiacom. ÚPLNÉ ODPUSTKY môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaneho zvyku.

 

   Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár